A10 - Ovládání dvou podlahových rozdělovačů (čerpadel) a kotle (s čerpadlem) - funkce KOTEL a SPÍNAČ 2

Příklad použití:

Dvoupodlažní dům s podlahovým vytápěním (případně i radiátory) a dvěma rozdělovači. Záměrem je spínat nezávisle obě čerpadla podlahových rozdělovačů i kotel (s vlastním čerpadlem).
Adresy místností vytápěných z 1. rozdělovače: 1, 2, 3, 4, 5
Adresy místností vytápěných z 2. rozdělovače: .1, .2, .3, .4, .5

Konfigurace:

konfigurační tabulka

Koncový modul KS7 pro vypínání čerpadla 1. rozdělovače bude připojen jako adresa .8 (Pumpa 1).
Koncový modul KS7 pro vypínání čerpadla 2. rozdělovače bude připojen jako adresa .7 (Pumpa 2).

Všechny adresy místností vytápěných z 1. rozdělovače jsou spřaženy s funkcí KOTEL (adresou .8 Pumpa 1),
všechny adresy místností vytápěných z 2. rozdělovače jsou spřaženy s funkcí SPÍNAČ 2 (adresou .7 Pumpa 2).

Vzhledem ke speciálnímu programování této adresy (viz níže) je vhodné této adrese přiřadit heslo, aby nemohlo dojít k nechtěnému zařazení nežádoucí operativní změny.

Zapojení vyžaduje čtyři desky paměťových relé DRP:

schéma zapojení

Každý koncový modul KS7 ovládá dvě relé; jedno slouží k vypínání čerpadla příslušného rozdělovače, druhé se použije jako dílčí pro vypínání kotle s hlavním čerpadlem:

Spínací kontakty paměťových relé spínající oběhová čerpadla je vhodné přemostit vhodným varistorem, který sníží napěťové špičky vznikající odpínáním zátěže induktivního charakteru. Toto opatření snižuje opotřebení kontaktů relé.

Programování:

Adresám .7 a .8 konfigurovaným jako SPÍNAČ 2 a KOTEL je nutné přiřadit po všechny dny v týdnu uživatelský program vytápění (zpravidla se použije poslední - č. 96), který bude mít jediný časový úsek s teplotou 6°C (časový údaj je libovolný).
Adrese č. .7 je navíc třeba nastavit "prošlou operativní změnu" s teplotou 35°C. To se provede tak, že se tato operativní změna nastaví a nechá proběhnout, nebo se nastaví teplota 35°C a začátek i konec OZ se nastaví jako tentýž údaj - viz přehled operativních změn v programu Etherm:

část okna oper. změn

Během provozu je třeba dát pozor na to, aby (např. omylem) nedošlo ke změně nastavení operativní změny na adrese .7.
Z tohoto důvodu může být vhodné tuto adresu opatřit heslem.

V případě, že pro jakýkoliv účel přivádíte do řídicí jednotky signál PWM a požadujete, aby výše popsaná funkce vypínání kotlů fungovala i při aktivním PWM, musíte příslušným adresám konfigurovaným jako "kotel" a "spínač 2" přiřadit ve sloupci "C" (program při aktivním PWM):