A1b - Ovládání kotle v soupravě s více řídicími jednotkami

K získání informace pro zapnutí/vypnutí kotle (nebo jiného zdroje tepla) z více řídicích jednotek není nezbytně nutné instalovat u každé z těchto jednotek modul KS7 a desku DRP. Vytvořili jsme novou aplikaci, u které se dvojice KS7+DRP použije pouze u jediné řídicí jednotky a do ostatních řídicích jednotek soupravy se doplní deska elektroniky OK3A. Všechny řídicí jednotky, které mají vytvářet zprávy pro "kotel", je nutno propojit obyčejnou dvojlinkou.

Zapojení soupravy:

Význam označení v nákresu zapojení:

ŘJ- řídicí jednotka ETH1mod s FW "40" (vyrobená po datu 18. 3. 2016) doplněná deskou OK3A, nebo
- starší řídicí jednotka ETH1mod s dodatečně nahraným FW "40" a doplněná deskou OK3A, nebo
- řídicí jednotka ETH1emc s dodatečně nahraným FW "20" a doplněná deskou OK3A
ŘJ-K- běžná řídicí jednotka typu ETH1mod (i staršího provedení) nebo
- řídicí jednotka ETH1emc doplněná obvodem proudového zdroje - viz článek Přivedení externího řídicího signálu
J3, J4- kabelové výstupy stejnojmenných pájecích bodů desky OK3A
AD, KD- stejnojmenné svorky v řídicí jednotce určené pro připojení externího řídicího signálu
_______
_______
- sběrná dvojlinka pro registraci požadavků jednotlivých ŘJ na dodávku tepla
- polaritu všech vyznačených připojení (J3, J4, AD, KD) je nutné bezpodmínečně dodržet!

Deska OK3A

deska OK3ADeska OK3A zasunutá do konektoru KO1 v ŘJ

Deska OK3A má na spodní straně dvoupólovou zásuvku "ZA", kterou se zasouvá do konektoru KO1 (mezi kolíky 1-2) v řídicí jednotce. V témže konektoru se aplikuje rovněž HW klíč. Při zasunutém HW klíči (mezi kolíky 7-8) může být deska OK3A zasunuta mezi kolíky 1-2 bez dalších změn.

Pokud má být deska OK3A aplikována v řídicí jednotce s neaktivním (vyjmutým) HW klíčem, zasouvá se OK3A svou zásuvkou "ZA" opět mezi kolíky 1-2 konektoru KO1. V tomto případě je však pro správnou funkci OK3A nutné v konektoru KO1 propojit ještě kolíky 6-8. K tomuto účelu lze použít ve funkci propojky "vyjmutý HW klíč".

Z pájecích bodů desky OK3A J3, J4 jsou vyvedeny vodiče v délce cca 20cm. Na vodiči připojeném k bodu J3 je pro orientaci nasunutá krátká izolační trubička. Pájecí bod J4 je v rohu desky OK3A, bod J3 vpravo vedle něho (při pohledu shora na desku zasunutou v ŘJ).

Cena desky OK3A činí 80,-Kč bez DPH (96,80Kč s DPH 21%).

Konfigurace a programování řídicích jednotek

Řídicí jednotky s osazenou deskou OK3A (ŘJ) se programují i konfigurují obvyklým způsobem. V jejich konfiguraci je nutné jednotlivým adresám nastavit požadavek spřažení s "K/SP1 (tedy zda mají či nemají ovlivňovat požadavek na spuštění nebo vypnutí zdroje tepla.). Adresa s funkcí KOTEL není v této aplikaci potřebná!

Řídicí jednotce ŘJ-K je nutné jednu z adres (obvykle .8) konfigurovat pro funkci KOTEL. Na této adrese bude koncový modul KS7 s deskou DRP. Pro všechny dny týdne bude této adrese přiřazen program s nízkou teplotou (obvykle UPV č. 96 s teplotou 6°C).
V režimu PWM je nutné adrese s funkcí KOTEL přiřadit UPV s vysokou teplotou. Dopručujeme UPV č. 95, který bude mít jediný úsek s teplotou 35°C (při běžném rozsahu 6÷35°C) a libovolně zvolený údaj času tohoto úseku.

Indikace požadavku regulační soupravy na dodávku tepla

Deska OK3A obsahuje červenou LED, která svítí v situacích, kdy je v této ŘJ alespoň na jedné adrese spřažené s funkcí K/SP1 skutečná teplota nižší než teplota požadovaná (dle UPV, oprativní změny atd.). Pro některé uživatele regulační soupravy může být tato informace zajímavá. Pozice diody je proto zvolena tak, aby mohla být z krytu řídicí jednotky vysunuta dodatečně vytvořeným otvorem. Na následující fotografii je detail popsaného provedení. Máte-li zájem, můžeme Vám takovou úpravu po dohodě provést i my.