A1c - Ovládání kotle v soupravě s více řídicími jednotkami typu ETH1i

K získání informace pro zapnutí/vypnutí kotle (nebo jiného zdroje tepla) z více řídicích jednotek je potřebné propojit řídicí jednotky obyčejnou dvojlinkou. K propojení je určena svorkovnice H2 (KOTEL). Pouze u jedné (vybrané) řídicí jednotky je dotyčná dvojlinka přivedená do svorky H3 (PWM); tato jednotka pak prostřednictvím KS7 a DRP ovládá vlastní zapínání/vypínání provozu kotle.

Zapojení soupravy:

Význam označení v nákresu zapojení:

ŘJ - řídicí jednotka ETH1i
  případně (viz též aplikace A1b):
- řídicí jednotka ETH1mod s FW "40" (vyrobená po datu 18. 3. 2016) doplněná deskou OK3A, nebo
- starší řídicí jednotka ETH1mod s dodatečně nahraným FW "40" a doplněná deskou OK3A, nebo
- řídicí jednotka ETH1emc s dodatečně nahraným FW "20" a doplněná deskou OK3A
ŘJ-K - řídicí jednotka ETH1i
  případně:
- běžná řídicí jednotka typu ETH1mod (i staršího provedení) nebo
- řídicí jednotka ETH1emc doplněná obvodem proudového zdroje - viz článek Přivedení externího řídicího signálu
J3, J4- kabelové výstupy stejnojmenných pájecích bodů desky OK3A, platí pouze pro ETH1Mod, ETH1emc + OK3A
AD, KD- stejnojmenné svorky v řídicí jednotce určené pro připojení externího řídicího signálu
_______
_______
- sběrná dvojlinka pro registraci požadavků jednotlivých ŘJ na dodávku tepla
- polaritu všech vyznačených připojení (C, AD, KD, případně J3, J4) je nutné bezpodmínečně dodržet!

Konfigurace a programování řídicích jednotek

Řídicí jednotky ŘJ se programují i konfigurují obvyklým způsobem - je nutné jednotlivým adresám nastavit požadavek spřažení s "K/SP1 (tedy zda mají či nemají ovlivňovat požadavek na spuštění nebo vypnutí zdroje tepla.). Adresa s funkcí KOTEL není v této aplikaci potřebná!

Řídicí jednotce ŘJ-K je nutné jednu z adres (obvykle .8) konfigurovat pro funkci KOTEL. Na této adrese bude koncový modul KS7 s deskou DRP. Pro všechny dny týdne bude této adrese přiřazen program s nízkou teplotou (obvykle UPV č. 96 s teplotou 6°C).
V režimu PWM je nutné adrese s funkcí KOTEL přiřadit UPV s vysokou teplotou. Dopručujeme UPV č. 95, který bude mít jediný úsek s teplotou 35°C (při běžném rozsahu 6÷35°C) a libovolně zvolený údaj času tohoto úseku.

Indikace požadavku regulační soupravy na dodávku tepla

Jednotky ŘJ - jsou-li typu ETH1i - indikují požadavek na sepnutí kotle příslušným blikáním LED na předním panelu (viz montážní list.