A2 - Regulace bojleru (výměníku) s teplovodním ohřevem

Teplovodní výměník vyhřívaný z topného okruhu otopné soustavy lze připojit obdobně jako běžný radiátor. Do topného okruhu se vřadí běžný (radiátorový) termostatický ventil, který se osadí elektronickou hlavicí HS2 (s odděleným čidlem typu SES.

zapojení v otopné soustavě

Pro regulaci bojleru je nejvhodnější regulovaný teplotní rozsah +6 až +93°C nastavitelný po 3°C. Oddělené teplotní čidlo typu SES (v kovové jímce) se umístí do vhodného místa (jímky bojleru, případně pláště). Jímka senzoru SES (je navlečena v silikonové trubičce) nesmí být spojena s jakoukoliv vodivou částí těla bojleru!

V konfiguraci adres je třeba adrese bojleru přiřadit odpovídající teplotní rozsah (počátek 6, konec 93) a krok (3). Adresa bojleru je rovněž zpravidla spřaženou adresou funkce "KOTEL" (kotel zapíná vždy, když skutečná teplota v bojleru je nižší než programovaná).

Přepouštěcí ventil, který zabezpečuje omezení diferenčního tlaku v soustavě, lze s výhodou zapojit dle obrázku, tj. paralelně k bojlerovému ventilu. Ve všech situacích, kdy PV otvírá, je zbytkové teplo využito v bojleru.

V tomto zapojení lze mimo běžné režimy naprogramovat občasný krátký nárůst teploty k likvidaci škodlivých bakterií nebo v případě nedostatečného výkonu kotle volit jeho vyhřívání v nočních hodinách, kdy nároky na energii pro vytápění jsou menší.