A3 - Regulace elektrického bojleru

Elektrický přívod bojleru je veden přes desku paměťového relé DRP. Ta je ovládána koncovým modulem KS2 s odděleným čidlem typu SES. Koncový modul je běžným způsobem připojen ke sběrnici ETATHERM řídicí jednotky. Kapilárový termostat, který je běžnou součástí elektrických bojlerů je vhodný ponechat v zapojení jako pojistný (havarijní); musí však být nastaven tak, aby neomezoval programovaný režim (tedy zpravidla na maximum).

zapojení el. obvodu

Pro regulaci bojleru je nejvhodnější regulovaný teplotní rozsah +6 až +93°C nastavitelný po 3°C. Oddělené teplotní čidlo typu SES (v kovové jímce) se umístí do vhodného místa (jímky bojleru, případně pláště). Jímka senzoru SES (je v silikonové trubičce) nesmí být spojena s jakoukoliv vodivou částí těla bojleru!

V konfiguraci adres je třeba adrese bojleru přiřadit odpovídající teplotní rozsah (počátek 6, konec 93) a krok (3). Adresa přirozeně nebude spřažena s funkcí "KOTEL". Pomocí aktivace externího vstupu PWM signálem HDO lze zajistit ohřev bojleru pouze v časových intervalech s nízkou (noční) sazbou elektrické energie.

V tomto zapojení lze mimo běžné režimy naprogramovat občasný krátký nárůst teploty k likvidaci škodlivých bakterií nebo v případě energetického deficitu volit jeho vyhřívání v obdobích, kdy nároky na energii pro jinou spotřebu jsou menší.