A6 - Regulace vytápění bazénu s přednostním vytápěním bytu (použití funkce SPÍNAČ 2)

Příklad použití:

Dům i bazén je vytápěn z jediného zdroje (kotle). Záměrem je přednostně vytápět obytné místnosti. Teprve po dosažení programovaných teplot v obytných (či vybraných) místnostech i výměníku TUV je možno vyhřívat bazén podle sestaveného programu. V případě dosažení programovaných teplot v obytných místnostech i bazénu je požadováno vypnutí kotle.

Konfigurace:

konfigurační tabulka

Hlavice (s odděleným teplotním čidlem SES umístěným ve vhodné jímce) k řízenému vytápění bazénu je připojena k adrese .7. Tato adresa konfigurována jako "vodní".

Pokud by vytápění bazénu bylo řešeno samostatnou větví s vlastním čerpadlem, použil by se k jeho spínání koncový modul s odděleným čidlem a deska paměťového relé s varistorem.

Koncový modul KS7 pro vypínání kotle bude připojen jako adresa .8.

Všechny adresy obytných místností (včetně výměníku pro TUV) jsou spřaženy s kotlem i spínačem 2,
všechny adresy obytných místností včetně adresy spínače 2 (bazén) jsou spřaženy s kotlem.

Programování:

Adrese .8 konfigurované jako KOTEL je nutné přiřadit po všechny dny v týdnu uživatelský program vytápění (zpravidla se použije poslední - č. 96), který bude mít jediný časový úsek s teplotou 6°C (časový údaj je libovolný).
Adrese č. .7 konfigurované jako SPÍNAČ 2 se přiřadí vybraný a vhodně sestavený uživatelský program vytápění bazénu. Dále se pro tuto adresu nastaví "prošlá operativní změna" s teplotou 6°C.

To se provede tak, že se tato operativní změna nastaví a nechá proběhnout, nebo se nastaví teplota 6°C a začátek i konec OZ se nastaví jako tentýž údaj - viz popis předchozí aplikace č. 5. Během provozu je třeba dát pozor na to, aby (např. omylem) nedošlo ke změně nastavení operativní změny na adrese .7. Z tohoto důvodu může být vhodné tuto adresu opatřit heslem.

V případě, že pro jakýkoliv účel přivádíte do řídicí jednotky signál PWM a požadujete, aby výše popsané funkce vyhřívání bazénu i vypínání kotle fungovaly i při aktivním PWM, musíte příslušným adresám konfigurovaným jako "kotel" a "spínač 2" přiřadit ve sloupci "C" (program při aktivním PWM):