A9 - Programování nejnižší a nejvyšší teploty pro ohřev nádrže (s použitím vstupu PWM)

Příklad použití:

Akumulační nádrž vyhřívaná elektrickým či jiným topidlem. Požadavkem je nezávisle programovat dolní limitní a horní limitní teplotu vody v nádrži (měřeno čidlem SE1).

Zapojení:

schéma zapojení

Modifikované zapojení s jednou deskou DRP a pomocným relé (stykačem):

schéma2

Pomocné relé (stykač) Re2 spíná hlavním silovým kontaktem topení nádrže a pomocným kontaktem (galvanicky odděleným s dostatečnou elektrickou pevností) spíná signál PWM.

Programování:

Dolní limitní teplota adresy ".7" bude určena uživatelským programem vytápění (UPV) přiřazeným této adrese ve standardním režimu. Je-li k tomu důvod, může se tedy v čase měnit - tzn. jak během dne, tak během týdne.

Horní limitní teplota adresy ".7" bude určena UPV přiřazeným této adrese pro režim PWM, tedy ve sloupci "C" mapy přiřazení. Může se tedy měnit podle způsobu sestavení UPV, který bude shodný pro všechny dny v týdnu.

Funkce PWM nemůže být v tomto případě využita k jiným účelům a všem ostatním adresám je tedy třeba ve sloupci "C" přiřadit:

Mapa přiřazení (příklad):

příklad mapy

V tomto příkladě je:

Popis funkce:

Je-li voda v nádrži "studená", obě relé jsou sepnuta, nádrž je vytápěna a režim PWM je aktivní. Po dosažení horní limitní teploty (UPV pro PWM), rozepnou obě relé: Re2 odpojí ohřev a Re1 odpojí PWM. Požadovaná teplota se změní na dolní limitní (= teplota UPV) a voda pomalu chládne. Jakmile poklesne pod dolní limitní teplotu, sepnou obě relé (požadovaná teplota se změní na horní limitní a nastane opět ohřev).