A3 REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Aplikace hlavic HK (HQS, HZS) na podlahové rozdělovače

Praktickým problémem hlavic HK2 je u tohoto způsobu regulace montáž těchto hlavic na ventily v rozdělovači. Rozteč ventilů bývá různá podle konstrukce a výrobce, často je však jen 50 mm. Šířka hlavice HK (61 mm) pak neumožňuje montáž vedle sebe. Je-li to možné, lze konstrukci rozdělovače přizpůsobit:

Obrázek schematicky zobrazuje část rozdělovače s možným uspořádáním hlavic, poslední ventil je bez regulace:

uspořádání hlavic

Umístění elektronických hlavic HK2 na ventilové vložky rozdělovačů s roztečí 50mm

Je-li v okolí rozdělovače potřebné místo, lze hlavice HK2 montovat i na vložky s roztečí polohy 50mm - s pomocí některých dostupných prvků topenářské techniky - např. úhlových adapterů. Vždy každá lichá hlavice v pořadí se montuje přímo a každá sudá prostřednictvím úhlového adapteru otočená o 90°C.

rozdělovač s hlavicemi

Regulace ventilů na rozdělovači termopohony ovládanými koncovými moduly a paměťovými relé

Brání-li závažné důvody montáži elektronických hlavic ETATHERM na ventily rozdělovače, lze pro regulaci podlahového vytápění použít i dvoustavovou regulaci (zavřeno/otevřeno) termopohony. Vzhledem k velké tepelné setrvačnosti podlahového vytápění není totiž nezbytné trvat na plynulém ovládání průtoku. Popis této varianty viz Podlahové vytápění.