ODDĚLENÁ TEPLOTNÍ ČIDLA

Čidlo SIF

Teplotní čidlo v plastové krabičce PTS-1 pro interní použití. Přívodní kabel PVC s třípólovou koncovkou (prostřední zdířka je stínění, krajní zdířky jsou vývody čidla - polarita připojení libovolná. Vyráběno do r. 2008

Čidlo SE1

Teplotní čidlo v nerezové jímce se silikonovým kabelem a třípólovou koncovkou. Vyráběno do r. 2008

Čidlo SEF

Teplotní čidlo v mosazné jímce se silikonovým kabelem a třípólovou koncovkou. Vyráběno do r. 2006

Čidlo SEF 38÷96°C

Toto čidlo bylo vyráběno pouze v určitém období a vzhledově bylo totožné s čidlem SEF. Lišilo se však použitým termistorem a není záměnné s žádným jiným čidlem ze sortimentu ETATHERM!