DRP0 a DRP1 - popis Foto DRP0 Foto DRP1

DESKY PAMĚŤOVÝCH RELÉ

Desky paměťových relé jsou ovládány z výstupů koncových modulů a slouží ke spínání / odpínání elektrických spotřebičů, především topidel (konvektorů, sálavých panelů, podlahového vytápění, ventilátorů akumulačních kamen, kotlů, atd.). Jsou uzpůsobeny k montáži do elektroinstalačních krabic KU 68/1, KU 68/2, LK 80, KP 68/2 apod. Relé jsou přepínána pulzně malým napětím (cca 8V); při přepólování přívodů řídicího napětí se změní funkce spínání na odpínání a naopak (spíná při polaritě: 1 - ; 2 +).

Výroba desek relé DRP1 byla ukončena. Lze je nahradit deskami relé DRP2.

obrázek desek paměťových relé

Desky jsou dodávány podle velikosti spínaného proudu (8A - DRP 0, 16A - DRP 1). Počet desek připojitelných k jednomu koncovému modulu (případně adrese) je specifikován v aplikačním listu koncového modulu. Pokud uvedné kombinace nepostačují, je možné počet ovládaných míst rozšířit pomocí vlečných relé nebo stykačů spínaných paměťovými relé.

Desky paměťových relé jsou konstruovány pro spínání odporové zátěže. V případě spínání spotřebiče s částečně induktivním charakterem (vlečné relé, stykač, ...) přemostěte kontakty U1, U2 ve svorce SV4 varistorem, který může být dodán jako příslušenství.

Schéma zapojení desky relé v síti TN-S a způsob připojení koncového modulu:

Do svorkovnic na desce lze připojit buď po jednom Cu vodiči průřezu 2,5 mm2 nebo po dvou Cu vodičích průřezu 1,5 mm2 pod jeden šroub. Při montáži musí být trvale zabezpečena minimální vzdálenost 8 mm mezi vodiči silového a řídicího okruhu!

Příklad instalačního připojení elektrického topného tělesa k síti s vypínáním deskou relé DRP0/DRP1:

schéma zapojení