Popis Montážní list FOTO

ELEKTRONICKÁ HLAVICE HK

Elektronická hlavice k plynulému ovládání radiátorových ventilů v závislosti na programu a snímané teplotě. Obsahuje servopohon s komutátorovým motorkem a desku elektroniky.

EL. HLAVICE

Armatury ventilů je nutno montovat tak, aby hlavice byly ve svislé poloze, tj. s ohledem na vhodnou cirkulaci vzduchu okolo teplotního čidla! Nelze-li podmínku dodržet, je nutné použít oddělená teplotní čidla (SIF).

Technické parametry:

K jedné adrese soupravy mohou být připojeny max. 3 elektronické hlavice se servopohonem.

Adresování elektronických hlavic:

Adresy hlavic jsou určeny provedením a polaritou příslušné sběrnice; provedení 1 ÷ 4 určuje násuvná propojka ("jumper"), provedení 5 ÷ 8 vzniknou z provedení 1 ÷ 4 přepólováním přívodů sběrnice. Adresování hlavice nebo změna adresy jsou snadnou záležitostí a provádí se při montáži (blíže viz montážní katalogový list). Standardně jsou dodávány hlavice v provedení 1.

Typy dodávaných hlavic:

HK 1elektronická hlavice se servopohonem a vnitřním čidlem teploty
HK 2 elektronická hlavice se servopohonem určená pro použití s odděleným čidlem teploty (SIF, SEF)
 
standardní teplotní rozsah hlavic HK1, HK2:35H1 ... 35H2+6 až +35°Cnastavitelný po 1°C
speciální pro HK1, HK2:40H1 ... 40H2+11 až +40°Cnastavitelný po 1°C
speciální pro HK2:21H2-8 až +21°C nastavitelný po 1°C
 30H2-28 až +30°Cnastavitelný po 2°C
 93H2+6 až +93°Cnastavitelný po 3°C

Uvedená provedení nahrazují dříve dodávané typy hlavic s označením HQS, HZS, HL. V případě nutnosti doplnění starších souprav novými typy hlavic je nutná konzultace s výrobcem nebo autorizovanou montážní firmou.

APLIKACE HLAVIC NA VENTILOVÉ ARMATURY

Při projekci regulace je nutné odborné posouzení:

Aplikace el. hlavic na ventily s vysokou ovládací silou na kuželku (cca 50 N v pásmu, 70 N a více při dotlaku) může mít za následek mírné snížení životnosti servopohonu.

V případě požadavku na zajištění hlavice proti neoprávněnému sejmutí nebo povolení převlečné matice lze v některých případech použít vhodná ochranná pouzdra na vodoměry nebo jiný obdobný výrobek.

Šroubení elektronické hlavice HK musí odpovídat typu termostatického ventilu, na který bude hlavice montována. Následující tabulka uvádí nejčastěji používaná šroubení:

ventil převlečná maticedistanční vložka distanční kroužekovládací síla na kuželkuvýška
COTERMstandardní - - -standardní(Al) střední 16
COMAPstandardní DVRK nízká 16
SAM4252/53A*°standardní DVsamstandardní (Al) střední 16
SAM4252/F °standardní DVsamstandardní (Al) vysoká 16
HERZstandardní DVRK střední 17
DANFOSS RTDPM01 - - -RK střední 19
DANFOSS RARA - - -- - -střední 19
HEIMEIERPM01 DVRK vysoká 19
OVENTROP **PM01 DVRK vysoká 18,5
GIACOMINI RA-GI DVsamstandardní(Al)nízká 19

*) výroba těchto ventilů byla již ukončena
**) mohou se lišit stoupáním závitu M30 pro převlečnou matici:

"výška" ... udává v mm vzdálenost tlačného elementu od roviny horního okraje příruby v poloze "zavřeno"

Typ ventilu (nikoliv díly dle tabulky) musí být specifikován v objednávce!

Při objednávce není nutné přesně uvádět typy jednotlivých přizpůsobovacích prvků, je však bezpodmínečně nutné specifikovat typ ventilu (též s přihlédnutím k případným aktuálním změnám provedení jednotlivých výrobců), na který bude elektronická hlavice namontována; výrobce zajistí správnou konfiguraci prvků a hlavici seřídí na uzavřenou polohu příslušného ventilu.
Viz též přehled všech použitelných ventilů (s fotografiemi).

Spojovací redukce SR 1"- 3/4":

Při aplikaci soupravy ETATHERM do starších otopných soustav občas vyvstává problém náhrady původních přímých radiátorových kohoutů dimenze 1". Snadným řešením je náhrada běžným ventilem dimenze 3/4". Náhradu radiátorového kohoutu SAM V4522 1" ventilem dimenze 3/4" (vestavné délky 98÷100 mm) lze provést s použitím spojovací redukce SR při současné výměně radiátorové růžice s vnitřním závitem 1" za růžici s vnitřním závitem 3/4". Montážní skupina (spojovací redukce + ventil) má vestavnou délku stejnou jako původní kohout (tj. cca 118 mm).

výkres redukce