Popis Montážní list FOTO

ELEKTRONICKÁ HLAVICE HQS

Elektronická hlavice se servopohonem je určena k ovládání radiátorových ventilů v závislosti na programu a snímané teplotě.

EL. HLAVICE

Armatury ventilů je nutno montovat tak, aby hlavice byly ve svislé poloze, tj. s ohledem na vhodnou cirkulaci vzduchu okolo teplotního čidla! Nelze-li podmínku dodržet, je nutné použít oddělená teplotní čidla (SIF)

Technické parametry:

K jedné adrese soupravy mohou být připojeny max. 3 elektronické hlavice se servopohonem.

Adresování elektronických hlavic:

Hlavice jsou dodávány v provedeních 1, 2, 3, 4, příp. 0 (neadresované). Adresy jsou určeny provedením a polaritou příslušné sběrnice (blíže viz "20B-elektronická hlavice se servopohonem"). Adresování hlavice nebo změna adresy jsou snadnou záležitostí a lze je provést i při vlastní montáži s pomocí páječky.

Provedení:

Uvedená provedení nahrazují dříve dodávané typy hlavic s označením HL N, HZS 01.N, HZS 02.N. Pokud není uvedeno jinak, mohou být bez jakýchkoliv úprav aplikovány i do starších verzí systému (ETA 0497) - někdy s drobnou úpravou. V objednávce na tuto skutečnost upozorněte! V případě potíží doporučujeme konzultaci. Obdobná situace může nastat při provozu starších hlavic (i typu HQS - vyrobených do cca 09/99) s jednotkami ETH 1.

APLIKACE HLAVIC NA VENTILOVÉ ARMATURY

Při projekci regulace je nutné odborné posouzení:

Aplikace el. hlavic ETA 0497 na ventily s vysokou ovládací silou na kuželku (cca 50 N v pásmu, 70 N a více při dotlaku) může mít za následek mírné snížení životnosti servopohonu.

V případě požadavku na zajištění hlavice proti neoprávněnému sejmutí nebo povolení převlečné matice lze v některých případech použít vhodná ochranná pouzdra na vodoměry nebo jiný obdobný výrobek.

Standardní provedení hlavice je určeno k regulaci armatur V, RV 85 (event. 80) COTERM Příbram.
Aplikace na další typy ventilových armatur je zřejmá z tabulky:

ventil převlečná maticedistanční vložka distanční kroužekovládací síla na kuželkuvýška
COTERMstandardní - - -standardní(Al) střední 16
COMAPstandardní DVRK nízká 16
SAM4252/53A*°standardní DVsamstandardní (Al) střední 16
SAM4252/F °standardní DVsamstandardní (Al) vysoká 16
HERZstandardní DVRK střední 17
DANFOSS RTDPM01 - - -RK střední 19
DANFOSS RARA - - -- - -střední 19
HEIMEIERPM01 DVRK vysoká 19
OVENTROP **PM01 DVRK vysoká 18,5
GIACOMINI RA-GI DVsamstandardní(Al)nízká 19

*) výroba těchto ventilů byla již ukončena
**) mohou se lišit stoupáním závitu M30 pro převlečnou matici:

"výška" ... udává v mm vzdálenost tlačného elementu od roviny horního okraje příruby v poloze "zavřeno"

Distanční vložky a redukční armatury pro ventily DANFOSS RA a Giacomini:

Převlečná matice PM01, 02, redukční kroužek RK, spojovací redukce SR 1"- 3/4":

obr. DK, DV, SR

Při aplikaci soupravy ETATHERM do starších otopných soustav občas vyvstává problém náhrady původních přímých radiátorových kohoutů dimenze 1". Snadným řešením je náhrada běžným ventilem dimenze 3/4". Náhradu radiátorového kohoutu SAM V4522 1" ventilem dimenze 3/4" (vestavné délky 98÷100 mm) lze provést s použitím spojovací redukce SR při současné výměně radiátorové růžice s vnitřním závitem 1" za růžici s vnitřním závitem 3/4". Montážní skupina (spojovací redukce + ventil) má vestavnou délku stejnou jako původní kohout (tj. cca 118 mm).