Popis Montážní list FOTO

KONCOVÝ MODUL KK

Koncový modul soupravy ETATHERM je určen k ovládání desek paměťových relé DRP v závislosti na programu a snímané teplotě.

obrázek konc. modulu

Technické parametry: citlivost (hystereze): max. 0,5°C

K jedné adrese soupravy mohou být připojeny až 3 koncové moduly (při respektování níže uvedených pravidel).

Adresování koncových modulů:

Adresy koncových modulů jsou určeny provedením a polaritou příslušné sběrnice; provedení 1 ÷ 4 určuje násuvná propojka ("jumper"), provedení 5 ÷ 8 vzniknou z provedení 1 ÷ 4 přepólováním přívodů sběrnice. Adresování modulů nebo změna adresy jsou snadnou záležitostí a provádí se při montáži (blíže viz montážní listy "koncový modul"). Standardně jsou moduly dodávány v provedení 1.

Typy dodávaných koncových modulů:

KK 1 koncový modul s vnitřním čidlem teploty
KK 2 koncový modul určený pro použití s odděleným čidlem teploty (SIF, SEF)
 
standardní teplotní rozsah koncových modulů KK1, KK2: 35K1 ... 35K2+6 až +35°Cnastavitelný po 1°C
speciální pro KK1, KK2:40K1 ... 40K2+11 až +40°Cnastavitelný po 1°C
speciální provedení KK 2:21K2-8 až +21°Cnastavitelný po 1°C
 30K2-28 až +30°Cnastavitelný po 2°C
 93K2+6 až +93°Cnastavitelný po 3°C
KK 7 koncový modul - spínač (bez čidla teploty) určený ke spínání různých zařízení (kotle aj.)

Uvedená provedení nahrazují dříve dodávané typy modulů s označením KQS, KZS, KM. Možnosti náhrad, doplnění nebo kombinace různých typů ve stávajících aplikacích je nutno konzultovat s výrobcem nebo autorizovanou montážní firmou.

Připojování desek relé:

při uspořádání v uvedených kombinacích a konfiguracích:

způsob připojení

Přípustné kombinace zapojení koncových modulů a desek relé na jedné adrese:

kombinace

V případě potřeby spínání většího výkonu je nutné použít další spínací prvek - stykač nebo pomocné relé.

Příklad na obrázku představuje koncový modul s připojenou deskou paměťového relé DRP (0 nebo 1), která spíná první topné těleso a současně cívku pomocného relé (síťovým napětím). Pomocné relé ve vlečném zapojení spíná druhé topné těleso. Pomocné relé je typu VS116K v provední na DIN lištu - výrobce ELKO EP s.r.o..

schéma zapojení