Hodinová historie v programu KomWin při přechodu kalendářního roku

Při každém spuštění programu KomWin je automaticky načítána čtyřdenní historie skutečných průměrných hodinových teplot na jednotlivých adresách. Tyto údaje jsou v paměti řídicí jednotky uloženy společně s údajem měsíce, dne a hodiny - nikoliv roku. Pokud je program KomWin spuštěn kdykoliv v období 1. ÷ 4. 1. nového roku (např.2010), vytvoří se při prvním takovém připojení nový soubor příslušný novému roku (např.HH10_01 - případně další soubory HH10_02 ... atd. při načtení více řídicích jednotek v objektu). Do tohoto souboru jsou však v tomto případě zapsána data čtyřdenní historie příslušející jak konci roku starého (např. 2009), tak začátku roku nového (např. 2010). Při opětovném spuštění programu se pak objeví hláška:

"Datový soubor příslušného roku je již zaplněn".

Pro uvedené období 1.÷ 4. 1. nového roku (např. 2010) proto doporučujeme:

Jak jsme již dříve oznámili, vývoj programů KomWin byl ukončen. Tento program již nebude dále rozvíjen ani doplňován či opravován, ale bude nahrazen programem novým s orientací na budoucí inovace. Bude k dispozici v průběhu roku 2007.