KONCOVÝ MODUL KZS

Koncový modul KM je prvním vyráběným koncovým modulem soupravy ETATHERM. Byl vyráběn v letech 1993 ÷1995. Jeho vlastnosti a aplikační pravidla jsou shodná s modulem KQS, viz katalogový list KQS. Koncový modul KZS je vybaven funkcí zpětné odpovědi.

Deska elektroniky obsahuje čtyři integrované obvody.