ETA 0497RJ montážní list ETA 0497PJ foto ETA0497RJ foto ETA0497RJzo foto ETA0497PJ

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ETA 0497 - popis

Technické parametry:

napájení:220/230V, 50Hz s dodaným zdrojem
nebo ss zdroj 12V/0,6A (akumulátor)
rozsah předvolitelných teplot:+5 ÷ +36°C
počet adres (programovatelných míst se specifickým teplotním režimem):8 nebo 16 (s rozbočovačem)
počet denně programovatelných časových úseků na jedné adrese:8
rozlišení začátků časových úseků:10 minut
pracovní režimy:zimní (týdenní cyklus), udržovací, letní
napětí/proud na sběrnici:max. 10V/max. 0,35A, zkratová odolnost
displej:svítící LED, 4 místa
ovládání:4 tlačítka
pracovní podmínky:max. relat. vlhkost vzduchu: 80%
rozsah teplot okolí:0 ÷ +40°C

Rozbočovač sběrnice - použít v případě požadavku řízení více jak osmi (max. šestnácti) adres:

Řídicí jednotka umožňuje uživateli sestavování vlastních programů pro vytápění. Údaje jsou průběžně předávány koncovým členům soupravy - elektronickým hlavicím či koncovým modulům s připojenými relé. Do vstupu jednotky lze přivést speciální externí binární řídicí povely (formou bezpotenciálového kontaktu) a jejich stavem vyvolat zvláštní programový režim jednotky. U jednotek pro řízení přímotopného elektrického vytápění je možno uvedený vstup využít pro přivedení signálu HDO, kdy při změně sazby na vysokou (sepnutí bezpotenciálového kontaktu) dojde k odpojení všech topidel a při změně opět na nízkou sazbu (rozpojení kontaktu) postupnému připojování topidel (s respektováním programů a skutečných teplot v místnostech);
standardní verze je vybavena protimrazovou ochranou (topidlo není odepnuto ani při "vysoké sazbě", pokud je v dané místnosti teplota nižší než cca 5°C). U jednotek pro teplovodní vytápění lze využít externího signálu např. pro:

Řídicí jednotky pro regulaci teplovodního vytápění (a jednotky pro regulaci elektrického přímotopného vytápění "zo" a "ddc") jsou vybaveny systémem měření tepelné pohody metodou denostupňů umožňujícím rozúčtování spotřeby tepla v domech hromadné bytové výstavby. Pro tento účel mohou být jednotky dodány té s ochranou heslem, kdy jediná jednotka slouží více bytům a každý z uživatelů získá přístup ke svým programům až po zadání specifického hesla (čtyřmístný kód).

Podrobný popis ovládání řídicí jednotky je uveden v návodu k obsluze.

Řídicí jednotky všech typů jsou standardně dodávány s napájecím zdrojem, který je bezpečný i při poruše. Max. teplota jeho izolace, jejíž opakované překračování by zhoršilo izolační vlastnosti a ohrozilo el. pevnost 4 000 V mezi primární a sekundární částí, je jištěna nevratnou tepelnou pojistkou.

Označování jednotlivých verzí řídicích jednotek:

základní symbolika:

význam symbolů:

Příklad: RJ2V = řídicí jednotka pro teplovodní systém, 16 adres, určena pro zapojení s rozbočovačem.