Programy ke stažení iModul

iModul - popis
Přehled nejčastěji používaných příkazů pro dálkové ovládání regulačních souprav e-mailem nebo SMS
Podrobný popis tvorby příkazů (syntaxe)
Webové stránky s formuláři pro pohodlné vytvoření a odeslání povelů regulační soupravě

iModul - OVLÁDÁNÍ REGULAČNÍCH SOUPRAV PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

je určeno uživatelům regulace ETATHERM s řídicí jednotkou ETH1, kteří mají trvalé připojení k Internetu a na běžícím PC (spojeném s regulační soupravou) mají spuštěný program KomWin (verze 2.xx).

www \   PC
 KomWin 
iModul
   regulační souprava 
s ETH1
nebo sítí ETH1
e-mail -- - - - I N T E R N E T - - - -
SMS /    

Dálkové ovládání regulační soupravy prostřednictvím Internetu pro uvedené uživatele vyžaduje:

Dálkové ovládání je možné třemi způsoby:

Potvrzení o přijetí zprávy může iModul odeslat na určenou e-mailovou adresu, případně i formou SMS na zvolené telefonní číslo.

PRINCIP ČINNOSTI

Program iModul běží na PC společně s programem KomWin. V určitých (nastavitelných) časových intervalech kontroluje, zda do e-mailové schránky nepřišel e-mail s řídicími povely pro regulační soupravu. Pokud ano, přečte jeho obsah a požadované povely sdělí programu KomWin, který je následně provede. Zpracovaný e-mail je následně smazán.

Přehled nejčastěji používaných příkazů pro dálkové ovládání regulačních souprav

PŘÍKAZ: VÝZNAM:
A.3T19 adr. č. .3 OZ: 19°C na dobu cca jedné hodiny
A6T21+4 adr. č. 6 OZ: 21°C na dobu 4 hodin
A2T12K17 adr. č. 2 OZ: 17°C s ukončením v 17 hod.
A.7T22Z14K19:15 adr. č. .7 OZ: 22°C začátek ve 14:00 s ukončením v 19:15
A1T18Z10.11.18:15K13.11.22:30AB adr. č. 1 OZ: 18°C začátek 10.11. v 18:15 tohoto roku, ukončení 13.11. ve 22:30 příštího roku
   
A.8S adr. č. .8: změna režimu na "standardní"
A5U15 adr. č. 5: změna režimu na "udržovací" s teplotou 15°C
   
A12M6.3,7.2 adr. č. 12 (.4): pro sobotu (6. den) se přiřazuje UPV č. 3, pro neděli (7.den) UPV č. 2
A1MC88 adr. č. 1: pro PWM (C) se přiřadí UPV č. 88
   
P33,20.6:15,22.09,15.21:00 UPV č. 33: 20°C(6:15÷09:00) 22°C(09:00÷21:00) 15°C(od 21:00 a do 6:15)
   
J001A1U20 A6T21+2 J002A3T19K18 ŘJ č. 1: adr. č. 1: režim "udržovací" s teplotou 20°C; adr. č. 6: OZ: 21°C na dobu 2 hod.
ŘJ č. 2: adr. č. 3: OZ: 19°C s ukončením v 18:00
J0A0U6 Na všech adresách všech ŘJ "udržovací" režim s teplotou 6°

Pro snazší osvojení tvorby příkazů je vhodné využít formulářů na našich www stránkách (můžete si je také stáhnout z webu funkcí "uložit jako" a provozovat je i v režimu OFF-LINE). Vyplníte-li požadovaným způsobem tabulku (musíte uvést e-mailovou adresu) a kliknete na tlačítko "ODESLAT"; program Vám vypíše příkazy, které z Vašeho zadání vytvořil a hodlá odeslat. Pak můžete odeslání stornovat.
Skutečné odeslání regulačních povelů ze stažených formulářů není možné!!!
Formuláře lze plnohodnotně využívat v prohlížečích Internet Explorer (Microsoft) verze 5, 6.
Formulář 1 nevyužívá hromadný příkaz "A0", je vybaven funkcí kopírování příkazů všem adresám.

PODROBNÝ POPIS PROTOKOLU pro zasílání regulačních povelů

Syntaxe příkazů mailu - obecně

Text mailu obsahuje jeden nebo více příkazů, oddělených mezerou. Délka mailu je omezena pouze při použití mobilu a to jeho možnostmi. Příkaz může obsahovat pouze jeden povel (akci), tj. například zařazení OZ, změnu režimu adresy, změnu mapy přiřazení (i pro více dnů týdne) atd. Jednotlivé příkazy se provádí postupně, pokud tedy budou v textu mailu dva příkazy týkající se stejné akce, provedou se oba postupně a bude tedy nakonec platit posledně zadaný příkaz. Nekorektně zadaný příkaz bude odmítnut, ale ostatní korektní příkazy v textu mailu budou zpracovány.
Pro zvýšení bezpečnosti a hlavně zajištění selektivního přístupu k jednotlivým adresám ŘJ může text mailu začínat přístupovým heslem uživatelského účtu odesilatele. Předpokladem účinnosti hesla je ovšem komunikace s odpovídající verzí programu KomWin, tj. s verzí 3.xx.

Syntaxe příkazů

OZ standardní syntaxe:  [Jjj]AaaT[tt][[Z[dd.mm.]hh[:nn]]K[dd.mm.]hh[:nn][rr]]  
OZ s prodloužením:  [Jjj]AaaT[tt][+pp]  
Změna režimu:  [Jjj]AaaS
 [Jjj]AaaU[tt]
 [Jjj]AaaL
na standardní
na udržovací s příp. specifikovanou teplotou
letní program pro všechny dny v týdnu mimo PWM
Mapa přiřazení:  [Jjj]AaaMd.p[,d.p[,...]] počet změn není omezen
Tvorba UPV:  [Jjj][Aaa]Pcc,tt.hh[:nn][,tt.hh[:nn][,tt.hh[:nn]….]] max. počet čas. úseků 8, další budou ignorovány

Významy

jj číslo ŘJ (0..16)
aa číslo adresy (0..16, resp .8)
tt teplota (v dovoleném rozsahu dané adresy)
dd den počátku nebo konce OZ
mm měsíc počátku nebo konce OZ
hh hodina počátku nebo konce OZ
nn minuta počátku nebo konce OZ (0,15,30 a 45, je možno napsat libovolný údaj, program zaokrouhluje na nejbližší nižší hodnotu dělitelnou 15)
rr označení přechodu OZ do příštího roku, dovolené jsou kombinace AA,AB,BB (AA je nadbytečná informace)
pp počet hodin trvání OZ, max. dvouciferný údaj,limit je tedy 99
d den týdne tj.číslice 1(pondělí) až 7, příp 8 nebo C pro PWM a nula pro hromadnou změnu u všech dnů v týdnu
p přiřazený UPV tj. číslice 1 až 96 a L pro letní program
cc číslo UPV (1..96)

Příklady

Uvedené příklady platí pro ŘJ č.1, jinak je třeba začít příkaz specifikací ŘJ, tj. např. J3A1T pro ŘJ č.3.

Operativní změny

A1T jednohodinová OZ s posledně nastavenou teplotou (shodná s teplotou v udrž. režimu)
A1T+2|| OZ s posledně nastavenou teplotou platná 2 hod. od zadání (max. trvání OZ 99 hod.)
A1T20 jednohodinová OZ s teplotou 20°C
A1T-10 jednohodinová OZ s teplotou -10°C
A1T20+3|| OZ s teplotou 20°C platná 3 hodiny od zadání (max. trvání OZ 99 hodin)
A1T-10+3|| OZ s teplotou -10°C platná 3 hodiny od zadání (max. trvání OZ 99 hodin)
A1T20K10 OZ s teplotou 20°C, platná do 10:00 hod. běžného dne. Pokud příkaz dojde do poštovní schránky po zadaném čase (ať již vinou uživatele nebo zpožděním na trase) bude ignorován jako neplatný
A1TK17 OZ s posledně nastavenou teplotou platná do 17:00 hod. běžného dne
A1TZ14:15K17 OZ s posledně nastav.teplotou platná od 14:15 do 17:00 hod. běžného dne
A1T20K1.5.10 OZ s teplotou 20°C, platná do 1.5. běžného roku 10:00 hod.
A1T20K1.5.10:15 OZ s teplotou 20°C, platná do 1.5. běžného roku 10:15 hod.
A1T20K1.5.10:15AB OZ s teplotou 20°C, platná do 1.5. příštího roku 10:15 hod.
A1T20Z1.5.10:15K3.5.23:30 OZ s teplotou 20°C, platná od 1.5. 10:15 do 3.5. 23:30 hod. (běžný rok)
A1T20Z1.5.10:15K3.5.23:30AB||  OZ s teplotou 20°C, platná od 1.5. 10:15 běž.roku do 3.5. 23:30 hod. příštího roku
A1T20Z1.5.10:15K3.5.23:30BB|| OZ s teplotou 20°C, platná od 1.5. 10:15 do 3.5. 23:30 hod. příštího roku
A1T20Z1.5.10:15K3.5.BB|| OZ s teplotou 20°C, platná od 1.5. 10:15 do 3.5. 00:00 hod. příštího roku

Změny režimu adresy

A1S|| přechod na standardní režim s UPV dle mapy přiřazení
A1L|| přechod na letní režim (zařadí se trvale, tj. na celý týden)
A1U přechod na udržovací režim s posledně nastavenou teplotou (shodná s tepl.OZ)
A1U20|| přechod na udržovací režim s teplotou 20°C
A1U-10|| přechod na udržovací režim s teplotou -10°C

Změny mapy přiřazení

A1M1.4 přiřazení UPV č.4 pro 1.den týdne (pondělí)
A1M8.4 přiřazení UPV č.4 pro PWM
A1MC.4 přiřazení UPV č.4 pro PWM
A1M0.4|| přiřazení UPV č.4 pro všechny dny v týdnu (mimo PWM)
A1M2.3,3.L,5.1,8.95  přiřazení UPV č.3 pro úterý,L-programu pro st, UPV č.1 pro pá a UPV č.95 pro PWM

Editace UPV

P1,20.6:15,22.09,15.21:00 UPV č.1 s 20°C ( 6:15-9:00), 22°C (9:00-21:00) a 15°C (od 21:00) platí pro všechny adresy se standardním rozsahem teplot
A1P1,1.6:15,21.09:,-8.21:00 UPV č.1 s 1°C ( 6:15-9:00), 21°C (9:00-21:00) a -8°C (od 21:00) platí pro adresu č.1 za předpokladu konfigurovaného rozsahu teplot -9°C až 21°C

Poznámky:

V řídicí jednotce mohou být dvě (tři, ...) adresy konfigurovány pro určitý (shodný) nestandardní rozsah teplot. Bude-li v regulačním příkazu (sestaveném UPV) uvedena jedna z těchto adres, je dotyčný UPV shodně použitelný i pro ostatní shodně konfigurované adresy.

Informace o případné změně v konfiguraci adresy (např. teplotního rozsahu) provedená v programu KomWin není z úsporných důvodů přenášena do programu iModul. Po provedenýchkonfiguračních změnách je proto třeba restartovat jak program KomWin, tak program iModul; tím se provedené změny přenesou i do programu iModul.V opačném případě může program iModul vycházet z již neplatného teplotního rozsahu a např. odmítnout korektně zadanou změnu teploty.

Hromadné změny

Při zadání nulové adresy se příkaz provede na všech adresách ŘJ. (nelze použít při tvorbě a úpravě UPV)
Při zadání nulové ŘJ se příkaz provede na všech ŘJ v systému. (včetně úprav UPV)
Je možná i kombinace nulové ŘJ a nulové adresy.Příkaz se pak provede na všech adresách (mimo UPV) ve všech ŘJ systému.
Při zadání nulového dne týdne u mapy přiřazení se přiřadí příslušný UPV všem dnům v týdnu mimo PWM.

Příklad vícepříkazového textu: A1T A2L A3U20 P2,20.6:15,22.09,15.21:00

Zásady

Doporučení

Při používání mobilu k posílání povelů je vhodné si nejčastěji používané povely uložit do paměti mobilu a v případě potřeby je vyvolat a po příp.úpravě odeslat.

FORMULÁŘE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PO INTERNETU

Následující formuláře slouží k pohodlnému vytváření zadání povelů pro regulační soupravu a jejich automatickou přeměnu na regulační protokol včetně jeho odeslání.

Formuláře lze plnohodnotně využívat v prohlížečích Internet Explorer (Microsoft) verze 5, 6.

Optimalizace těchto formulářů pro jiné typy prohlížečů by neúměrně zvyšovala objem dat webové stránky a zatěžovala i naprostou většinu uživatelů, kteří používají prohlížeč IE.

Formuláře zobrazí před odesláním (které je pak možné zrušit) znění vytvořeného protokolu. Mohou tedy sloužit také pro ověření či nácvik vlastní tvorby požadovaných příkazů zasílaných e-mailem nebo SMS na e-mail.

Formulář č. 1 pro změnu režimu, případně teploty v udržovacím režimu, zadání operativní změny dané délky či "od-do" a mapy přiřazení

Formulář č. 2 pro tvorbu či změnu udržovacích programů vytápění (UPV)