APLIKACE - vypínání kotle s řídicí jednotkou ETA0497

1. SOUPRAVA ETATHERM S ETA0497RJ - VYPÍNÁNÍ KOTLE PODLE VENKOVNÍ TEPLOTY

Souprava ETATHERM pro regulaci vytápění teplovodními otopnými systémy může být vybavena doplňkovou funkcí - ovládáním kotle (příp. čerpadla) podle programově určených hodnot času a venkovní teploty. Pro potřeby této funkce musí zůstat k dispozici jedna adresa, ke které již nelze připojovat hlavice. K této adrese bude připojen koncový modul KQS 0X.. s externím senzorem (čidlem venkovní teploty), ovládající prostřednictvím desky relé DRP 0 (či DRP 1) činnost kotle, čerpadla nebo i jiných zařízení.

Program pro adresu, na které je připojen koncový modul s venkovním čidlem, lze tvořit obdobně jako pro jiné adresy (tedy 8 časových úseků s různými teplotami denně, týdenní program, ...), teplotní rozsah však bývá posunut odpovídajícím způsobem (podle typu čidla a převodníku v KQS).

Příklad zapojení:

 schéma

Koncový modul KQS 0X.. je určen k montáži ve vnitřním prostředí. Externí senzor venkovní teploty SEF je v mosazné jímce. Zapojení je možno modifikovat s ohledem na konkrétní aplikaci (odpínání určité sekce elektrického kotle, ovládání čerpadla akumulační nádrže atd.) při zachování předepsaných podmínek pro činnost dotyčných zařízení.

2. ETA0497RJzo - VYPÍNÁNÍ KOTLE PŘI DOSAŽENÍ PROGRAMOVANÝCH TEPLOT MÍSTNOSTÍ

Ve většině případů je tento způsob podstatně výhodnější než dle 60/1.

Souprava ETATHERM pro regulaci vytápění teplovodními otopnými systémy může být vybavena doplňkovou funkcí - ovládáním kotle (příp. čerpadla). Pro potřeby této funkce musí zůstat k dispozici jedna adresa (zpravidla .8), ke které již nelze připojovat hlavice. K této adrese bude připojen koncový modul (řízený spínač) KQS 07.4, ovládající prostřednictvím desky relé DRP 0 (či DRP 1) činnost kotle, čerpadla nebo i jiných zařízení.

Průběžně se vyhodnocují skutečné teploty v jednotlivých místnostech a porovnávají se s požadavkem programu. Zjistí-li řídicí jednotka, že ve všech místnostech již bylo dosaženo programovaných teplot, vyšle v nejbližším cyklu na poslední adresu povel pro koncový modul KQS 07.4 k vypnutí relé (kotle, čerpadla, ...); tento povel se tedy provede nejpozději během následujících několika minut. V okamžiku, kdy řídicí jednotka zjistí, že v kterékoliv místnosti došlo k poklesu teploty na hodnotu nižší, než je programovaná, je obdobně vyslán povel k zapnutí relé.

Příklad zapojení:

 schéma

Zapojení je možno modifikovat s ohledem na konkrétní aplikaci (odpínání určité sekce elektrického kotle, ovládání čerpadla akumulační nádrže atd.) při zachování předepsaných podmínek pro činnost dotyčných zařízení.

Poznámka: při existenci několika hlavic (max. 3) na jedné adrese odesílá zpětnou odpověď hlavice s nejnižší naměřenou teplotou.

Ovládání kotle podle dosažených teplot pouze vybraných místností lze řešit speciální úpravou hlavic nebo konfigurací řídicí jednotky (prozatím u výrobce).

Údaje pro objednávku speciálních dílů:

- řídicí jednotka: ETA0497RJzo

- koncový modul: KQS 07.4 (obdoba běžného KQS, teplotní čidlo nahrazeno odporem)

- ostatní komponenty (včetně doporučeného varistoru) jsou běžnými prvky standardního systému, elektronické hlavice přirozeně musí být typu HZS či HQS (hlavice HL staršího typu nejsou vybaveny zpětnou odpovědí).

3. Regulace vytápění v objektu, kde nejsou řízeny všechny radiátory

Použitá řídicí jednotka ETA0497RJzo s vypínáním kotle při dosažení programovaných teplot v místnostech. Viz 60/2 výše. Průběžně se vyhodnocují skutečné teploty v jednotlivých řízených místnostech a porovnávají se s požadavkem programu. Zjistí-li řídicí jednotka, že ve všech řízených místnostech již bylo dosaženo programovaných teplot, vyšle v nejbližším cyklu na poslední adresu povel pro koncový modul KQS 07.4 k vypnutí relé (kotle, čerpadla, ...); tento povel se provede nejpozději během následujících několika minut. V okamžiku, kdy řídicí jednotka zjistí, že v kterékoliv řízené místnosti došlo k poklesu teploty na hodnotu nižší, než je programovaná, je obdobným způsobem vyslán povel k zapnutí relé.

 schéma

Teplotu v neřízených místnostech (tj. těch, ve kterých není ventil radiátoru osazen elektronickou hlavicí) nelze programovat; vytápění probíhá závisle na skupině řízených místností. Pro některé místnosti méně důležité z hlediska tepelné pohody (chodby, haly, WC, šatny, ... atd.) může být tento způsob dostačující. V případě přetápění některé z neřízených místností postačí přivření radiátorového ventilu.

Pokud je zaručeno, že alespoň jeden z neřízených radiátorů nebude za žádných okolností uzavřen, může být tímto způsobem zabezpečena také limitace diferenčního tlaku v otopné soustavě a není bezpodmínečně nutné používat samoregulační čerpadlo či přepouštěcí ventil.