Desky paměťových relé Desky relé DRP2 Relé DRP2-DIN Desky relé DRP3 Relé DRP3-DIN Desky relé DRP4

RELÉ DRP3-DIN

Paměťové relé DRP3-DIN (obchodní označení) je kompletem sestávajícím z paměťového relé Schrack a patice Schrack pro DIN lištu. Relé jsou přepínána pulzně malým napětím (cca 6V); při přepólování přívodů řídicího napětí se změní funkce spínání na odpínání a naopak (spíná při polaritě: A2 - ; A1 +).


pohled na relé zespodu

patice na DIN lištu pro relé

Maximální spínaný proud relé Schrack je 16A. K jednomu koncovému modulu (případně adrese) je možné připojit max. 2ks relé Schrack.

Desky paměťových relé jsou konstruovány pro spínání odporové zátěže. V případě spínání spotřebiče s částečně induktivním charakterem (vlečné relé, stykač, ...) přemostěte kontakty 24(14) a 21(11) varistorem, který může být dodán jako příslušenství.

Schéma zapojení patice s relé Schrack v síti TN-S a způsob připojení koncového modulu:

Při větší proudové zátěži kontaktů relé je nutné propojit vnějšími vodiči svorky patice 24-14 a 11-21 (viz obrázek)!

Při montáži musí být trvale zabezpečena minimální vzdálenost 8 mm mezi vodiči silového a řídicího okruhu!