'00' ZÁKLADNÍ DISPLEJ

1 3 : 2 6 číslice trvale svítí, ":" bliká ve vteřinových intervalech

stiskT1T2T3T4
krátký--> displej '10'jas displeje (4 kroky)den (5s)--> displej '30' ('20' při blokaci)
dlouhý--> displej '01'---> displej '77'-
prodlouženýx-xčíslo aktuál. displeje ('00')
Pokud je řídicí jednotka chráněna servisním heslem, které nebylo zadáno, případně není zasunut HW-klíč, je přechod 4 do servisního displeje '30' nedostupný.
Displej zobrazuje čas ve formátu "hh.mm", hodiny běží v cyklu 0÷23, tečka mezi hodinami a minutami bliká ve vteřinových intervalech.
Svítící levá dolní tečka před údajem hodin . 1 3 : 2 6 signalizuje závadu přetížením (např. zkrat na sběrnici či v elektronických obvodech).
Opakovanými stisky 2 lze ve čtyřech úrovních nastavit jas displeje. Při výpadku napájení elektrické sítě se tento stav neuchová; po obnovení displej svítí plným svitem.
Stisk 3 vyvolá zobrazení aktuálního dne(příklad: pondělí 25.)... P o 2 5 po dobu 5s. Pokud během těchto 5s stisknete znovu 3, zobrazí se údaj měsíce a roku ve tvaru "m m r r" ... 0 1 . 9 9 ; svítí-li před údajem dolní levá tečka ... . 0 1 . 9 9 , signalizuje období letního času.

...000...