'10' teploty na adresách

3 r 2 3 údaje se střídají po adresách

stiskT1T2T3T4
krátký--> displej '20'reálná/programovaná teplotazastavení/uvolnění běhu zobrazení--> displej '00'
dlouhý--> displej 11--> displej '00'--
prodlouženýx--> displej '00'xčíslo aktuál. displeje ('10')

Displej postupně zobrazuje reálné (skutečné) a programované teploty na jednotlivých adresách, např.:

3 r 2 3 skutečná teplota na adrese "3" je 23°C
3   2 4 programovaná teplota na adrese "3" je 24°C
4 o 2 0 programovaná teplota operativní změny na adrese "4" je 20°C
5 u 1 0 zadaná teplota udržovacího režimu na adrese "4" je 10°C
6 L _ _ adrese "4" je přiřazen letní program
... atd.

Pokud jsou některé adresy blokovány heslem, které nebylo zadáno, zobrazuje displej pouze volné adresy (přístupné bez zadání hesla).

Tip:

Kdykoliv během zobrazení lze jeho průběh zastavit tlačítkem 3 a tlačítkem 2 přepínat střídavě skutečnou a programovanou teplotu na konkrétní adrese.