'11' teploty na adrese

3 r 2 3 údaje blikají

stiskT1T2T3T4
krátkýzobrazí další adresuzařadí/vypne operativní změnuzvýší teplotusníží teplotu
dlouhý--> displej '12'--> displej '10'zařadí/vypne udržovací režim-
prodlouženýinkrementuje adresu--> displej '00'xčíslo aktuál. displeje ('11')

Displej zobrazuje režim (programový: "n", operativní změny: "o", udržovací: "u") a naposledy nastavenou teplotu na adrese.

V tomto displeji lze nastavit teplotu (pravé dvojčíslí), platnou pro režimy:

Zrušení udržovacího režimu nebo OZ: