'20' adresy - dny - programy

3 . 1 . 4 5 údaje se střídají

stiskT1T2T3T4
krátký--> displej '30' *-zastavuje/uvolňuje běh zobrazení--> displej '10'
dlouhý--> displej '21'--> displej '00'--
prodloužený---> displej '00'-číslo aktuál. displeje ('20')

Řídicí jednotka používá týdenní programový cyklus - každému dni v týdnu lze přiřadit jiný uživatelský program vytápění (UPV). Dny jsou v tomto a následujícím displeji označeny takto:

1 ... pondělí
2 ... úterý
3 ... středa
4 ... čtvrtek
5 ... pátek
6 ... sobota
7 ... neděle
c ... reakce na aktivovaný externí vstup řídicí jednotky PWM (aktivace PWM ETH1emc přivedením proudu cca 5mA, u ETH1mod pouhým propojením vstupu PWM).

Displej postupně zobrazuje dny ("1" ÷ "7" a "c") a jim přiřazené uživatelské programy vytápění (UPV) na jednotlivých adresách, např.:

 3 .1 .4 5 adrese č. 3 je v pondělí (1) přiřazen UPV č. 45
 3 .2 .2 4 adrese č. 3 je v úterý (2) přiřazen UPV č. 24
.4 .c .9 6 adrese č. .4 je v případě aktivace PWM přiřazen UPV č. 96
... atd.

Kdykoliv během zobrazení lze jeho průběh zastavit tlačítkem 3 ; dalším stiskem téhož tlačítka se zobrazování opět rozběhne.

Pokud je řídicí jednotka chráněna servisním heslem, které nebylo zadáno, případně není zasunut HW-klíč, je přechod do servisních displejů ('30', ...) nedostupný.