'21' adresy - den - program

8 .1 .4 8 údaje blikají

stiskT1T2T3T4
krátkýzvyšuje číslo adresyzvyšuje číslo dnezvyšuje číslo UPVsnižuje číslo UPV
dlouhý--> displej '22'--> displej '20'přiřadí UPV na celý týden-
prodlouženýinkrementuje adresu--> displej '00'inkrementuje číslo UPVčíslo aktuál. displeje ('21')

V řídicí jednotce lze sestavit a uložit až 96 uživatelských programů vytápění (UPV) a přiřadit je různým adresám v různé dny týdne. Dále je k dispozici ještě program letní.

Letní program trvale vysílá v každém regulačním cyklu teplotu, která je o jeden krok nižší než dolní teplota konfigurovaného rozsahu (při běžném rozsahu 6 ÷ 35°C tedy vysílá 5°C). U adres konfigurovaných jako "vodní" vysílá jednou denně také povely pro denní proběh ventilu - opatření proti zatuhnutí kuželky.

Poznámky:
1) Letní program není režim!!! Může být adrese přiřazen pouze v některé dny, v jiné dny mohou platit běžné UPV.
2) Výše uvedenou teplotu vysílají jednotky ETH1 od programové verze 08; u předchozích verzí nebyla vysílaná žádná teplota.
3) Pokud jste v displeji zvolili pro některou adresu a některý den letní program, nelze z tohoto displeje přejít do dispeje '22' pro nastavování UPV.

Přiřazení UPV na celý týden

Chcete-li některý zvolený UPV přiřadit vybrané adrese po celý týden, stiskněte při zobrazení dne v rozsahu 1 ÷ 7 dlouze T3 ( 3 ), jednotka toto přiřazení přidělí všem dnům v rozsahu "pondělí až neděle" - nikoliv však "c" (tj. reakci na PWM).
Pokud však přiřadíte UPV dni "c" (reakci na PWM) a stisknete dlouze T3 ( 3 ), bude tento UPV přiřazen všem dnům v týdnu včetně "c".

Příklady:

- 8 .2 .- L ... adrese č. 8 je v úterý přiřazen letní program
- adresa č. 2, středa, UPV č. 08: 2 .3 .0 8; 3 přiřadí této adrese (č. 2) UPV č. 08 po celý týden, tedy od pondělí do neděle (nepřiřadí ho však "c")
- adresa č. .3, reakce na PWM ("c"), UPV č. 81: .3 .c .8 1; 3 přiřadí této adrese (č. .3) po celý týden včetně "c" UPV č. 81.