'22' časový úsek - teplota

1    2 1 údaje blikají

stiskT1T2T3T4
krátkýdalší časový úsekzneplatní/povolí úsekzvyšuje číslo UPVsnižuje číslo UPV
dlouhý--> displej '23'--> displej '21'--
prodlouženýinkrementuje číslo úseku--> displej '00'inkrementuje teplotučíslo aktuál. displeje ('22')

Každý UPV může mít až 8 časových úseků s časovým rozlišením po minimálně 15ti minutách. V tomto displeji se určuje jednotlivým časovým úsekům programu příslušná teplota, v následujícím displeji '23' časy začátků těchto úseků.

Při tvorbě nového UPV zobrazí displej '23' první úsek takto: 1 n . Po nastavení požadované teploty je nutné tlačítkem T2 ( 2 ) symbol "n" na místě druhého znaku zrušit. Jinak nelze pokračovat přechodem do displeje '23'.

Jestliže naopak chcete v sestaveném UPV některý úsek programu učinit neplatným, označte tento úsek v displeji '22' symbolem "n" na místě druhého znaku (např. 1 n 2 1 ).

Při tvorbě nového UPV je nutné přecházet mezi displeji '22' a '23' a každému časovému úseku vytvořenému v displeji '22' přiřadit příslušnou teplotu v displeji '23'.

Příklad zobrazení: 1    2 1 ... prvnímu časovému úseku UPV (zvolenému v předchozím displeji '21') je přiřazena teplota 21°C.

První časový úsek každého UPV začíná zpravidla v některou ranní hodinu. Teplota platná od 00:00 (tedy od půlnoci předchozího dne) do začátku tohoto prvního časového úseku je pak shodná s teplotou přiřazenou poslednímu časovému úseku tohoto (aktuálního) dne.
UPV s pouhými dvěma časovými úseky definovanými jako "21°C od 07:30" a "15°C od 14:30" pak přiřadí době od 00:00 do 07:30 teplotu 15°C.