'23' začátek časového úseku

0 5 . 1 5 údaje blikají

stiskT1T2T3T4
krátkýzvyšuje údaj hodinsnižuje údaj hodinzvyšuje údaj minut o 15snižuje údaj minut o 15
dlouhý---> displej '22'konec UPV --> displej '21'-
prodlouženýinkrementuje hodiny--> displej '00'inkrementuje minuty číslo aktuál. displeje ('23')

Vždy, když v předchozím displeji '22' vytvoříte nový úsek se zadanou teplou (a zrušeným symbolem "n" na místě druhého znaku), přiřaďte mu v tomto displeji ('23') čas jeho začátku. Neučiníte-li tak, přiřadí se mu automaticky doba začátku 00:00 hod.

Jakmile přiřadíte časovému úseku jeho začátek, přesuňte se dlouhým stiskem T2 ( 2 ) zpět do displeje '22'; automaticky se Vám nabídne číslo dalšího úseku a můžete pokračovat v sestavování zvoleného UPV.

UPV může mít až 8 časových úseků, často však tento plný počet nebývá využit. Programovací sekvenci UPV je možné kdykoliv ukončit dlouhým stiskem T3 ( 3 ); řídicí jednotka současně automaticky přepne zobrazení do displeje '21', kde je možné zvolit číslo dalšího UPV a pokračovat jeho vytvořením. Pokud využijete všech 8 časových úseků, můžete tvorbu programu ukončit zadáním času posledního úseku v displeji '23'.

Časové úseky nemusí být seřazeny chronologicky, řídicí jednotka je bude správně interpretovat i v jiném pořadí. S ohledem na případné změny či kontrolu programu však tento způsob sestavování UPV zásadně nedoporučujeme.
V případě, že přiřadíte dvěma časovým úsekům s různými teplotami stejný čas začátku, bude brán v úvahu ten z obou úseků, který je v zadané posloupnosti první v pořadí.