'30' stavová informace

6 4 1 6 číslice svítí nebo se mění

stiskT1T2T3T4
krátký--> displej '00'----> displej '20'
dlouhý--> displej '31'-start regul. protokolu-
prodloužený---> displej '00'-číslo aktuál. displeje ('30')

Přístup k displejům ve sloupci "SERVIS" ('30', '31', '32', '33') může být blokován servisním heslem. Není-li v takovém případě toto heslo zadáno nebo není-li zasunut HW-klíč v konektoru desky řídicí jednotky, jsou uvedené displeje nepřístupné.

Displej informuje o aktuální činnosti jednotky a situaci na sběrnici.

První číslice zobrazuje adresu (sled běží od nejvyyší adresy směrem k nejnižší: .8 ÷ .1, 8 ÷ 1).
Druhá číslice má následující významy:
1 ... klid na sběrnici - sběrnice je bez napětí
2 ... servisní režim "on" - napětí na sběrnici odpovídá vyslaným parametrům servisního režimu
3 ... měření teploty - provoz na sběrnici odpovídá čtení zpět. odpovědi na zobrazovaných adresách
4 ... regulace - provoz na sběrnici odpovídá parametrům jednotlivých adres
5 ... automatický proběh - na všech adresách s konfigurací "vodní" probíhá otevření/zavření ventilu.
Třetí a čtvrtá číslice zobrazují vysílanou teplotu v rozsahu 0 ÷ 31 (bez ohledu na konfigurovaný teplotní rozsah).

Dlouhým stiskem T3 ( 3 ) je možné manuálně odstartovat celý regulační protokol; až do jeho skončení není možné tento úkon opakovat.

Dlouhý stisk T3 je ve skutečnosti pouze vyslaným požadavkem. Regulační protokol totiž napřed dokončí svůj cyklus, ve kterém se nachází, a pak teprve spustí protokol. Ten napřed zajistí rychlé změření skutečných teplot v rychlém sledu počínaje adresou č. .8 směrem k nižším, pak následuje část regulační v běžném časovém rastru (15s pro jednu adresu).

Význam rozsvícených dolních levých teček zobrazovačů Z2, Z3:
6 .4 1 6 ... levá dolní tečka druhé zobrazované číslice signalizuje čtení zpětné odpovědi (max. 128 ms)
6 4 .1 6 ... levá dolní tečka třetí zobrazované číslice signalizuje zkrat či poruchu trvající déle než 128 ms;
    svítí po dobu komunikace jednotky s dotyčnou adresou (je-li zkrat na sběrnici, pak po dobu komunikace s její příslušnou větví)