'31' adresa ETH1 v síti

J 0 0 8 "J" svítí, ostatní blikají

stiskT1T2T3T4
krátký--zvyšuje údaj adresysnižuje údaj adresy
dlouhý--> displej '32'--> displej '30'adresa pole-
prodloužený---> displej '00'inkrementuje adresučíslo aktuál. displeje ('31')

V případě, že je v objektu namontováno více řídicích jednotek a tyto jsou propojeny sběrnicí RS 485, je pro nadřízenou komunikaci nutné každé jednotce přidělit její adresu v této síti. Adresa má dvě části; první je označena písmenem "J", druhá písmenem "A". V síti nesmějí být dvě řídicí jednotky se stejnou adresou!

Vzhledem k rozsahu první skupiny adres (J001 ÷ J255) není zpravidla nutné adresu pole (Axxx) využívat. Vždy je však dobré zkontrolovat, jak je nastavena. V opačném případě může hrozit zdlouhavé hledání příčiny, proč tato jednotka nekomunikuje s připojeným PC.

Příklad:

J 0 0 1 A 0 0 0 adresa první řídicí jednotky
J 0 0 2 A 0 0 0 adresa druhé řídicí jednotky