'32' servisní režim"off"

1 _ 2 3 údaje blikají

stiskT1T2T3T4
krátkýzvyšuje číslo adresy-zvyšuje údaj teplotysnižuje údaj teploty
dlouhý--> displej '33'--> displej '31'--
prodlouženýinkrementuje adresu--> displej '00'inkrementuje adresučíslo aktuál. displeje ('32')

Displej '31' je přípravným servisním režimem, ve kterém se vytváří servisní povel (případně také příkaz pro hlavice HS). Následným přechodem do displeje '31' je tento povel (případně příkaz) vyslán.
První číslo představuje adresu, na kterou má být povel vyslán a poslední dvojčíslí je požadovaná teplota (v teplotním rozsahu, pro který je adresa v řídicí jednotce konfigurovaná).

Kromě běžných teplot vyjádřených číslicemi lze v tomto servisním displeji nastavit také dva další znaky:
1) " _ _ " dvě "spodní čárky" představují teplotu o jeden konfigurační krok nižší než je dolní hranice konfigurovaného teplotního rozsahu (v rozsahu 6 ÷ 35°C je to 5°C).
2) " – – " dvě "horní čárky" představují teplotu o jeden konfigurační krok vyšší než je horní hranice konfigurovaného teplotního rozsahu (v rozsahu 6 ÷ 35°C je to 36°C).

Příklad: .2 _ 2 1 ... příprava pro vyslání teploty 21°C na adresu .2.

Pokud bude zobrazení disleje '32' ponecháno bez změny údajů, vrátí se automaticky cca po 1 hodině do základního displeje.