'33' servisní režim"on"

1 | | 2 3 údaje svítí

stiskT1T2T3T4
krátkýzobrazí skut. teplotu (5s)zobrazí skut. teplotu (5s)zobrazí skut. teplotu (5s)zobrazí skut. teplotu (5s)
dlouhýzobrazí skut. teplotu (5s)--> displej '32'zobrazí skut. teplotu (5s)zobrazí skut. teplotu (5s)
prodloužený---> displej '00'-číslo aktuál. displeje ('33')

Přechodem do tohoto displeje '33' je vyslán povel připravený v předchozím displeji '32'. Na displeji se (kromě obvyklého krátkého zobrazení čísla displeje objeví nejprve údaj skutečné teploty na zvolené adrese a pak teprve údaj vyslané teploty - druhý zobrazovač displeje tento stav signalizuje symbolem "||".

Příklad:

Z displeje '32' byl tlačítkem 1 vyslán povel 5 _ 1 9; displej '33' postupně zobrazí:
 
 ' 3 3 '  ... číslo displeje (obvyklá funkce prvotního zobrazení všech displejů)
5 r 2 1 ... skutečnou teplotu 21°C na adrese č. 5 (po dobu cca 5s)
5 | | 1 9 ... teplotu 19°C vysílanou v servisním režimu na adresu č. 5.

Poznámky:

Význam rozsvícených dolních levých teček zobrazovačů Z2, Z3:
5 .| | 1 6 ... levá dolní tečka druhé zobrazované číslice signalizuje čtení zpětné odpovědi (max. 128 ms)
5 | | .1 9 ... levá dolní tečka třetí zobrazované číslice signalizuje zkrat či poruchu trvající déle než 128 ms;
    svítí po dobu komunikace jednotky s dotyčnou adresou (je-li zkrat na sběrnici, pak po dobu komunikace s její příslušnou větví)