Popis Montážní list Konfigurace Firmware

KONCOVÝ MODUL KD - montážní list

Deska elektroniky KD1/KD2 (na desce KD2 není osazeno interní základní čidlo - termistor NR1):

deska elektroniky

Koncové moduly KD se vždy připojují tak, aby vodič "aL" či "aP" sběrnice byl spojen se svorkou "A" a vodič "bL" či "bP" se svorkou "B" na desce modulu!!!

Oddělené základní čidlo (1) se připojuje mezi svorky 4-6, pomocné čidlo (2) mezi svorky 4-5 svorkovnice H2.
Okenní kontakt (s rozpojeným kontaktem při zavřeném okně) je možné připojit paralelně k teplotnímu čidlu.

Po sepnutí okenního kontaktu připojeného k základnímu čidlu dojde k rozepnutí kontaktů relé a koncový modul bude řídicí jednotce hlásit teplotu převyšující horní rozsah.
Po sepnutí okenního kontaktu připojeného k pomocnému čidlu dojde k rozepnutí kontaktů relé a koncový modul bude řídicí jednotce hlásit skutečnou teplotu měřenou základním čidlem.

Vodiče přiveďte k desce elektroniky modulu a upevněte je do šroubovacích svorek svorkovnic (použijte šroubovák s břitem 1,8 ÷ 2,0mm).

I. PŘÍKAZY ČINNOSTI

Koncové moduly KS mohou provádět speciální úkony na základě příkazů. K jejich vyvolání se použije servisní mód (display 33 v programovací tabulce ETH1). Na jím vyslanou teplotu reaguje modul obvyklým způsobem; trvá-li však vysílání některé z teplot uvedených v následující tabulce déle než 15 sekund, nastane vykonávání odpovídajícího příkazu. Adresa, ze které bude řídicí jednotka vysílat, musí být konfigurována pro teplotní rozsah 6÷35°C!

příkazvyslaná teplotapopis vykonávání příkazu
indikovat firmware33indikace LED diodami všech hlavic zvolené větve
indikovat konfiguraci31indikace LED diodami všech hlavic zvolené větve

II. INDIKACE

Indikace firmware
Verze firmware je určena dvěma číslicemi, které se při popisu oddělují tečkou. První čtyři znaky určují první číslici, další čtyři znaky druhou číslici. Rozlišují se krátká a dlouhá bliknutí - jejich význam určuje následující tabulka. Celý průběh indikace se cyklicky opakuje dokud není příkaz ukončen.

indikace
číslice01234567
 
indikace
číslice89ABCDEF

Příklad:
indikace:  představuje verzi 02 firmware.

Indikace konfigurace
Konfigurace se skládá ze dvou údajů: adresy a limitní teploty pomocného čidla. První 3 bity znamenají adresu, dalších 5 bitů limitní teplotu pomocného čidla.

indikace
adresa87651234

indikaceteplota pomocného čidla (°C)

Příklad:
indikace:  představuje adresu č. 1 a limitní teplotu pomocného čidla 28°C.