Popis Montážní list Konfigurace Firmware

KONCOVÝ MODUL KD - Konfigurace

Při konfiguraci koncového modulu KD se nastavuje:

Konfiguraci konc. modulu proveďte:

Praktický postup při konfiguraci koncového modulu

 1. sejmutí krytu Odšroubujte šroubek upevňující kryt koncového modulu a sejměte ho.
 2. V ovládání řídicí jednotky ETH1 se klávesami (1x krátce T4 a 2x dlouze T1) přesuňte do servisního režimu "off" - displej 32.
 3. Na straně součástek desky elektroniky koncového modulu naleznete konektor H3 se šesti kolíky. Prostřední kolíky (3,4 viz červený obdélníček v následujícím obrázku) propojte nasunutím propojky (jumperu). Tím uvedete elektroniku do režimu konfigurace.

  část DPS se svorkovnicemi

 4. Do svorek A, B připojte ve správné polaritě (vodič "a" do svorky "A", "b" do svorky "B") levou větev sběrnice ETATHERM vycházející z řídicí jednotky ETH1.
 5. Nastavte adresu v rozmezí 1 ÷ 8, pro kterou budete modul konfigurovat, a limitní teplotu pro pomocné čidlo z rozsahu 6÷35°C. Tato adresa musí být v řídicí jednotce konfigurována pro rozsah 6÷35°C!
  Můžete využít i krajních poloh a nastavit "_ _" pro 5°C nebo "– – " pro 36°C.
 6. Dlouhým stiskem klávesy T1 (tedy přechodem do servisního režimu "on" - displej 33) vyšlete servisní povel.
  Jeho přijetí potvrdí optická signalizace diody D2 umístěné na desce (podrobnosti viz "III. INDIKACE/Indikace konfigurace"). S krátkými časovými pauzami se optická signalizace opakuje.
  Servisní mód (který je použit také pro konfiguraci modulu) je po cca 60ti minutách automaticky ukončen a řídicí jednotka se vrátí do běžného regulačního režimu. Pozor, pokud v takové situaci zůstane zasunut jumper, budou jakákoliv další data přijatá koncovým modulem považována za konfigurační a přepíší data předchozí!
 7. Vyjměte jumper z konektoru na desce modulu. Tím ukončíte režim konfigurace. Dlouhým stiskem T2 na řídicí jednotce přejděte zpět do servisního režimu "off" - displej 32.
 8. Odpojte sběrnici z modulu. Vhodným způsobem si adresu modulu označte.
  Nezapomeňte, že modul s adresou "1" (na levé větvi) má při přemístění na pravou větev adresu ".1".
 9. Nyní můžete pokračovat konfigurací dalšího modulu (od bodu 5) nebo práci ukončit.

Příklad:
Požadujete-li konfigurovat koncový modul KD pro adresu č. 5 a limitní teplotu pomocného čidla 29°C, vyšlete povel 5_29.