Popis Montážní list Konfigurace Moduly WE2, WE3 Návod k obsluze ETH1e. Vyzkoušejte si komunikaci

Moduly webových serverů řídicích jednotek ETH1e.

Častým požadavkem uživatelů regulačních souprav je dálková správa - monitoring či ovládání regulace prostřednictvím místní počítačové sítě nebo i protřednictvím internetu. K zabezpečení těchto služeb s řídicími jednotkami rodiny ETH1e. slouží webové servery, jejichž moduly jsou vestavěny přímo do vybraných typů řídicích jednotek.


Modul WE2

Modul WE2 je vestavěn do řídicí jednotky ETH1eC. Komunikační služby této jednotky jsou provozovány prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi (802.11b/g/n). Uživatel regulační soupravy může prostřednictvím jednotky ETH1eC dálkově ovládat i další jednotky (ETH1eA, ETH1i, Eth1mod,...), které jsou k ní připojené sběrnicí RS485; jejich počet může být nejvýše patnáct.

Webový server integrovaný v jednotce ETH1eC tedy může po bezdrátové síti WiFi (802.11b/g/n) komunikovat (obvykle na portu 80) s regulační soupravou (obsahující jednu až šestnáct řídících jednotek) prostřednictvím webových stránek, které si uživatel zobrazí ve webovém prohlížeči nezávisle na operačním systému nadřízeného komunikátoru (PC, tablet, chytrý telefon). Aktuální firmware pro WE2 si můžete stáhnout prostřednictvím příslušné webové stránky.

Další možnost komunikace poskytuje WE2 funkcí "KONVERTOR". Ta umožní na jiném portu (obvykle 50001) komunikaci regulační soupravy s ovládacím programem Etherm (běžící v OS Windows). Oba výše uvedené způsoby komunikace mohou pracovat v souběžně!

WE2 může být nastaven do jednoho ze dvou možných režimů:


Modul WE3

Modul WE3 je vestavěn do řídicí jednotky ETH1eD. Komunikační služby této jednotky jsou provozovány prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi (802.11b/g/n) nebo po místní síti (LAN) prostřednictvím Ethernetu. Uživatel regulační soupravy může prostřednictvím jednotky ETH1eD dálkově ovládat i další jednotky (ETH1eA, ETH1i, Eth1mod,...), které jsou k ní připojené sběrnicí RS485; jejich počet může být nejvýše patnáct.

Webový server WE3 integrovaný v jednotce ETH1eD může po bezdrátové síti WiFi (802.11b/g/n) nebo po síti Ethernet komunikovat (obvykle na portu 80) s regulační soupravou (obsahující jednu až šestnáct řídících jednotek) prostřednictvím webových stránek, které si uživatel zobrazí ve webovém prohlížeči nezávisle na operačním systému nadřízeného komunikátoru (PC, tablet, chytrý telefon). Aktuální firmware pro WE3 si můžete stáhnout prostřednictvím příslušné webové stránky.

Další možnost komunikace poskytuje WE3 funkcí "KONVERTOR". Ta umožní na jiném portu (obvykle 50001) komunikaci regulační soupravy s ovládacím programem Etherm (běžící v OS Windows). Oba výše uvedené způsoby komunikace mohou pracovat v souběžně!

WE3 může být nastaven do jednoho ze tří možných režimů:

Vlastnosti ETH1eD pracující v prvním nebo druhém z uvedených režimů jsou stejné jako u ETH1eC, rozšířením je třetí režim - Ethernet.


Webové servery řídicích jednotek jsou expedovány s následujícími nastavenými údaji:

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ SÍTĚ WE2
HESLA
Heslo správce:etatherm
Heslo hosta: 
OBECNÉ
Port webu:80
Konvertor:povolen
Port konvertoru:50001
Režim sítě:WiFi AP PŘÍSTUPOVÝ BOD
WiFi AP PŘÍSTUPOVÝ BOD
SSID sítě:etatherm
Heslo WiFi sítě: 
WiFi kanál:1
Šifrování sítě:NEPOUŽITO
IP adresa:192.168.4.1
Výchozí brána:192.168.4.1
Síťová maska:255.255.255.0
WiFi KLIENT
SSID sítě:
Heslo sítě:
IP adresa:192.168.1.250
Výchozí brána:192.168.1.1
Síťová maska:255.255.255.0
  
  
  
  
   
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ SÍTĚ WE3
HESLA
Heslo správce:etatherm
Heslo hosta: 
OBECNÉ
Port webu:80
Konvertor:povolen
Port konvertoru:50001
Režim sítě:WiFi AP PŘÍSTUPOVÝ BOD
WiFi AP PŘÍSTUPOVÝ BOD
SSID sítě:etatherm
Heslo WiFi sítě: 
WiFi kanál:1
Šifrování sítě:NEPOUŽITO
IP adresa:192.168.4.1
Výchozí brána:192.168.4.1
Síťová maska:255.255.255.0
WiFi KLIENT
SSID sítě:
Heslo sítě:
IP adresa:192.168.1.250
Výchozí brána:192.168.1.1
Síťová maska:255.255.255.0
ETHERNET
IP adresa:192.168.1.250
Výchozí brána:192.168.1.1
Síťová maska:255.255.255.0

 

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK
TYP JEDNOTKYADRESA AADRESA J
ETH1..protokol 101
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00
nepoužita00

OBECNÉ
Perioda načítání (s), 0 = vypnuto60
Typ lokální jednotkyETH1.. protokol 1

PLATÍ POUZE PRO WE1 DO ČÍSLA FW we1-302 , PRO WE2 DO ČÍSLA FW we2-332 a PRO WE3 DO ČÍSLA FW we3-362

Indikace provozních stavů, uvedení serveru do výchozího nastavení
Indikace provozních stavů WE2, WE3

Indikační LED D51 webových serverů WS2, WS3 signalizují každé 4s svým blikáním jejich provozní stavy:

počet bliknutístav serverupodrobnosti
1v provozusíť je připojena, má přidělenu nastavenou IP adresu a vše funguje v pořádku
2v provozusíť je připojena, ale nemá přidělenou IP adresu
3v provozusíť není připojena
4mimo provoznezdařilo se spustit webserver nebo konvertor
5mimo provoznezdařilo se spustit operační systém
6mimo provoznezdařilo se spustit síťové rozhraní
7mimo provoznezdařilo se spustit fyzické rozhraní
8mimo provoznezdařilo se načíst nastavení
16WE2/W3 byl uveden do výchozího nastavení, nebyla však dosud vyjmuta propojka pinů konektoru H53 řídicí jednotky.
Uvedení WE2/WE3 do výchozího nastavení

Může se stát, že správce ztratí či zapomene heslo, případně dojde k překlepu při nastavení a k webovému serveru pak není možné se přihlásit. V takovém případě je možné ho uvést do výchozího nastavení následujícím postupem:


PLATÍ POUZE PRO WE1 OD ČÍSLA FW we1-303, PRO WE2 OD ČÍSLA FW we2-333 a PRO WE3 OD ČÍSLA FW we-363

Indikace provozních stavů, uvedení serveru do výchozího nastavení
Indikační diody LED D1 webových serverů WE1 nebo indikační diody LED D51 webových serverů WE2, WE3
signalizují svým blikáním jejich provozní stavy (celá sekvence blikání se opakuje s periodou 8 sekund):
REŽIM SÍTĚoptická indikace svitem blikáním indikační diodySTAV WEBOVÉHO SERVERU
WiFi přístupový bodběžný provoz
WiFi přístupový bodporucha webového serveru
WiFi klientběžný provoz
WiFi klientwebový server není připojen k síti
WiFi klientporucha webového serveru
Ethernetběžný provoz
Ethernetwebový server není připojen k síti
Ethernetporucha webového serveru

Žádost o restart vyvolaná z webového rozhraní je indikována čtyřsekundovou sekvencí krátkých bliknutí indikační diody:
 
- poté nastává reset:

Uvedení WE1 do výchozího nastavení
Může se stát, že správce ztratí či zapomene heslo, případně dojde k překlepu při nastavení a do WE není možné se přihlásit. V takovém případě je možné ho uvést do výchozího nastavení následujícím postupem: