Teplovodní výměník - bojler

Regulace ohřevu teplovodního výměníku

Teplovodní výměník (bojler) ohřívaný topnou vodou z kotle ústředního topení může být připojen k otopné soustavě stejně jako běžný radiátor - přes radiátorový ventil. Ten je pak ovládán elektronickou hlavicí HS2 s odděleným čidlem SES umístěným v měřicí jímce výměníku. Používá se teplotní rozsah 6÷93°C (počátek 6°C, krok 3°C).
Teplotu ohřátí teplé užitkové vody (TUV) pak lze programovat jak s ohledem na předpokládanou potřebu, tak i např. pro lepší využití dispozičního výkonu kotle (nahřívání bojleru v nočních hodinách, kdy je jen malá nebo žádná spotřeba pro vytápění místností). Je také možné naprogramovat cca jedenkrát za týden ohřátí TUV na vyšší teplotu (70÷80°C) jako opatření proti výskytu bakterie Legionella.
POZOR! Teplotu TUV programujte vždy nižší, než je výstupní voda z kotle! V opačném případě nedojde nikdy k uzavření regulační hlavice bojleru a kotel se bude dále marně snažit ohřát TUV na teplotu vyšší než je max. teplota otopné vody.

Konfigurace prvku: prvekadresateplotní rozsah (°C)pozice
HS2 - A.7S.76 ÷ 93samostatná

Údaj pro objednávku:

- HS2 se šroubením X (kde "X" je výrobce, příp. typ radiátorového ventilu). Blíže viz ventilová šroubení
- oddělené čidlo SES YY (kde "YY" je délka kabelu čidla v decimetrech). Blíže viz oddělená čidla SES

Technické údaje - připojení, montáž, konfigurace, aplikační poznámky.

Konfigurace adres v ŘJ:
Adr.Jméno adresyTypDruhRozsah (°C)K/SP1SP2
1Pokoj 1regulačnívodní6÷35X 
2Pokoj 2regulačnívodní6÷35X 
3Pokoj 3regulačnívodní6÷35X 
4Pokoj 4regulačnívodní6÷35XX
5Pokoj 5regulačnívodní6÷35X 
6Pokoj 6regulačnívodní6÷35X 
7Pokoj 7regulačnívodní6÷35XX
8OČ 2spínač 2elektro6÷35  
.1Pokoj 8regulačníelektro6÷35  
.2Pokoj 9regulačníelektro6÷35  
.3Pokoj 10regulačnívodní6÷35X 
.4 nepoužitovodní6÷35  
.5 nepoužitovodní6÷35  
.6bojler Eregulačníelektro6÷93  
.7bojler Vregulačnívodní6÷93X 
.8KOTELkotelelektro6÷35