Osobní počítač - PC

Řídicí jednotku nebo síť řídicích jednotek ETH1mod2, ETH1mod (ETH1emc - s výjimkou použití konvertoru 232/USB) propojených sběrnicí RS485 je možné připojit k osobnímu počítači (PC).
Varianty připojení:

výstup ŘJpropojení s PCvstup PCprogramOSkomunikacekonfigurace
RS232kabelCOMEthermWindowsanoano
RS232kabel + konvertor 232/USBUSBEthermWindowsanoano
RS485konvertor 485/232COMEthermWindowsanoano
RS485WS1 - webový serverETHwebový prohlížečlibovolnýanone
RS485WS1 - konvertorETHEthermWindowsanoano
COM ... je zásuvka (s kolíky) sériového portu PC; zpravidla 9-pin (u starých PC 25-pin)
ETH ... je zásuvka počítačové sítě (Ethernet)
WS1 ... je webový server, který lze přepnout také do režimu konvertoru.

Konfigurace je proces nastavení parametrů řídicí jednotky a koncových členů (hlavic, koncových modulů), případně oprávnění přístupu různým uživatelům (přístupová hesla). Provádí se zpravidla při montáži regulační soupravy nebo později při rozšiřování soupravy, změně zapojení atd. Při běžném provozu není zpravidla potřebné konfiguraci měnit.

Komunikace PC s řídicí jednotkou není nezbytná (regulační soupravu lze naprogramovat i ovládat klávesami řídicí jednotky). Je však velmi přehledná, pohodlná a rozšiřuje možnosti regulační soupravy (vytváření programových sad, sledování i ukládání historie průběhů skutečných teplot místností, evidence spotřeby tepla a rozpočet nákladů mezi uživatele atd.). Také propojení na místní počítačovou síť nebo i na internet přináší zcela nové možnosti využití.

Odkazy:
- popis regulačního systému - komunikace s PC