Pokoj 10

Regulace vytápění podlahovým konvektorem

Podlahové konvektory jsou topidla skrytá v podlaze a překrytá ochrannou mřížkou. Bývají umístěny např. před balkonovými dveřmi. Jejich konstrukce jsou však rozmanité a podle ní (s přihlédnutím ke způsobu a účelu aplikace) lze volit různé způsoby regulace.

1. Podlahový konvektor bez ventilátoru

Typ hlavice se zvolí podle umístění regulačního ventilu. Pokud bude ventil v těsné blízkosti otopného tělesa nebo v jinak uzavřeném prostoru, použije se hlavice HS2 s odděleným čidlem SIS. Jestliže by byl ovládací ventil např. ve stěně místnosti (v přívodu nebo zpátečce konvektoru), může být použita hlavice HS1. Její konfigurace je stejná jako v případě regulace radiátoru v místnosti:

Použité regulační prvky: elektronická hlavice HS2, oddělené teplotní čidlo SIS.

Konfigurace: prvekadresateplotní rozsah (°C)pozice
HS2 - A.3S.36 ÷ 35samostatná
Údaje pro objednávku:
- elektronická hlavice HS2
- šroubení HS X, kde "X" je výrobce, příp. typ radiátorového ventilu; viz ventilová šroubení
- oddělené teplotní čidlo SIS YY, kde "YY" je délka kabelu v decimetrech; viz oddělená čidla

Technické údaje - montáž, konfigurace, aplikační poznámky.

Konfigurace adres v ŘJ pro uvedený příklad:
Adr.Jméno adresyTypDruhRozsah (°C)K/SP1SP2
1Pokoj 1regulačnívodní6÷35X 
2Pokoj 2regulačnívodní6÷35X 
3Pokoj 3regulačnívodní6÷35X 
4Pokoj 4regulačnívodní6÷35XX
5Pokoj 5regulačnívodní6÷35X 
6Pokoj 6regulačnívodní6÷35X 
7Pokoj 7regulačnívodní6÷35XX
8OČ 2spínač 2elektro6÷35  
.1Pokoj 8regulačníelektro6÷35  
.2Pokoj 9regulačníelektro6÷35  
.3Pokoj 10regulačnívodní6÷35X 
.4 nepoužitovodní6÷35  
.5 nepoužitovodní6÷35  
.6bojler Eregulačníelektro6÷93  
.7bojler Vregulačnívodní6÷35X 
.8KOTELkotelelektro6÷35  

2. Podlahový konvektor s ventilátorem

Volba regulátoru je opět závislá na konstrukci a aplikaci konkrétního podlahového konvektoru. Lze rozlišit dva základní typy:

2a. Při vypnutém ventilátoru je vytápění podlahovým konvektorem zanedbatelné.

V popsaném případě můžeme nechat topné médium konvektorem volně proudit a režim skutečného vytápění ovládat pouze spínáním a vypínáním ventilátoru. Použije se k tomu koncový modul KS1 a deska paměťového relé DRP:

Použité regulační prvky: KS1, DRP

Konfigurace: prvekadresateplotní rozsah (°C)
KS1 - A.3.36 ÷ 35
Údaj pro objednávku:
- koncový modul KS1
- deska paměťového relé DRP, např. DRP2, DRP3, DRP2-DIN, DRP3-DIN.

Technické údaje - montáž, konfigurace, aplikační poznámky.

Konfigurace adres v ŘJ:
Adr.Jméno adresyTypDruhRozsah (°C)K/SP1SP2
1Pokoj 1regulačnívodní6÷35X 
2Pokoj 2regulačnívodní6÷35X 
3Pokoj 3regulačnívodní6÷35X 
4Pokoj 4regulačnívodní6÷35XX
5Pokoj 5regulačnívodní6÷35X 
6Pokoj 6regulačnívodní6÷35X 
7Pokoj 7regulačnívodní6÷35XX
8OČ 2spínač 2elektro6÷35  
.1Pokoj 8regulačníelektro6÷35  
.2Pokoj 9regulačníelektro6÷35  
.3Pokoj 10regulačníelektro6÷35X 
.4 nepoužitovodní6÷35  
.5 nepoužitovodní6÷35  
.6bojler Eregulačníelektro6÷93  
.7bojler Vregulačnívodní6÷35X 
.8KOTELkotelelektro6÷35  

 

2b. I při vypnutém ventilátoru je vytápění podlahovým konvektorem významné.

V popsaném případě použijeme k regulaci průtoku otopné vody konvektorem elektronickou hlavici HS (stejně jako v bodě 1) a doplníme ji příložným termostatem "T", jehož kontakt při nárůstu teploty na nastavenou velikost sepne ventilátor "V". Při zátopu nejprve hlavice otevře ventil a otopná voda proudí konvektorem; jakmile teplota přívodní trubky, na níž je připevněn příložný termostat, dosáhne teploty nastavené na tomto termostatu, sepne jeho kontakt přívod elektřiny k ventilátoru. Po dosažení požadované teploty (měřené čidlem hlavice HS) je uzavírán přívodní ventil; ventilátor však běží až do okamžiku, kdy klesne teplota otopného tělesa pod nastavenou mez.

Konfigurace hlavice, údaje pro objednávku a konfigurace adresy v řídicí jednotce jsou stejné jako v bodě 1. Opět je také potřebné rozhodnout o volbě mezi hlavicí HS1 s vnitřním čidlem a hlavicí HS2 s odděleným čidlem SIS.

Příložný termostat je v sortimentu obchodů s topenářským zbožím.