Pokoj 4

Místnost s podlahovým vytápěním - dvěma okruhy

V místnosti nejsou radiátory ale jedna smyčka podlahového topení. Podlahový topný okruh je napájen z rozdělovače podlahového vytápění, ve kterém je voda směšována vlastním čerpadlem rozdělovače na přípustnou teplotu - podle projektu, s respektováním hygienicky únosného limitu a konstrukčních vlastností podlahy. Elektronická hlavice HS2 je namontována na příslušných ventilových vložkách rozdělovače a propojena s teplotním čidlem SIS ve vytápěné místnosti (Pokoj 4) dvojžilovými stíněnými vodiči. Délka přívodu by měla být co nejkratší z důvodu možného rušení signálu - nejlépe do deseti, max. patnácti metrů.

Použité regulační prvky: elektronická hlavice HS2, oddělené čidlo SIS

Konfigurace: prvekadresateplotní rozsah (°C)pozice
HS2 - A4S46 ÷ 35samostatná
Údaj pro objednávku:
- elektronická hlavice HS2
- šroubení HS X, kde "X" je výrobce, příp. typ radiátorového ventilu). Blíže viz ventilová šroubení
- oddělené teplotní čidlo SIS YY" (kde "YY" je délka stíněného dvojžilového kabelu v dm. Blíže viz oddělená čidla.

Technické údaje - připojení, montáž, konfigurace, aplikační poznámky.

Konfigurace adres v ŘJ pro uvedený příklad:
Adr.Jméno adresyTypDruhRozsah (°C)K/SP1SP2
1Pokoj 1regulačnívodní6÷35X 
2Pokoj 2regulačnívodní6÷35X 
3Pokoj 3regulačnívodní6÷35X 
4Pokoj 4regulačnívodní6÷35XX
5Pokoj 5regulačnívodní6÷35X 
6Pokoj 6regulačnívodní6÷35X 
7Pokoj 7regulačnívodní6÷35XX
8OČ 2spínač 2elektro6÷35  
.1Pokoj 8regulačníelektro6÷35  
.2Pokoj 9regulačníelektro6÷35  
.3Pokoj 10regulačnívodní6÷35X 
.4 nepoužitovodní6÷35  
.5 nepoužitovodní6÷35  
.6bojler Eregulačníelektro6÷93  
.7bojler Vregulačnívodní6÷35X 
.8KOTELkotelelektro6÷35