Pokoj 6

Uzavření radiátorového ventilu při otevření okna

Větrání se má provádět krátce a intenzivně. Protože dojde k ochlazení vzduchu, je správné, když hlavice na krátkou dobu otevře ventil a zvýšený výkon radiátoru tyto ztráty nahradí. V některých případech však hrozí, že okno zůstane otevřeno po dlouhou (často nekontrolovatelnou) dobu a tento únik tepla způsobí nežádoucí ekonomické ztráty. V takovém případě je možné k hlavici připojit okenní kontakt, který při otevření okna sepne a způsobí uzavření hlavice. Okenní kontakt se připojuje dvojžilovým stíněným kabelem. Délka přívodu by měla být co nejkratší z důvodu možného rušení signálu - do deseti až patnácti metrů obvykle v praxi nečiní problémy.

Použité regulační prvky: elektronická hlavice HS1, okenní kontakt

Konfigurace: prvekadresateplotní rozsah (°C)pozice
HS1 - A6S56 ÷ 35samostatná
Údaje pro objednávku:
- elektronická hlavice HS1
- šroubení HS X, kde "X" je výrobce, příp. typ radiátorového ventilu; viz ventilová šroubení
- Okenní kontakty firma ETATHERM neprodává. Jejich dovozem a distribucí v ČR se zabývá firma MEDER electronic CZ s.r.o.. Podrobnosti o typech kontaktů a další detaily jsou uvedeny v příslušné stránce aplikací.

Technické údaje - montáž, konfigurace, aplikační poznámky.

Řešení požadavku spínání více okenních kontaktů a řízení více hlavic popisuje stránka speciální aplikace.

Konfigurace adres v ŘJ pro uvedený příklad:
Adr.Jméno adresyTypDruhRozsah (°C)K/SP1SP2
1Pokoj 1regulačnívodní6÷35X 
2Pokoj 2regulačnívodní6÷35X 
3Pokoj 3regulačnívodní6÷35X 
4Pokoj 4regulačnívodní6÷35XX
5Pokoj 5regulačnívodní6÷35X 
6Pokoj 6regulačnívodní6÷35X 
7Pokoj 7regulačnívodní6÷35XX
8OČ 2spínač 2elektro6÷35  
.1Pokoj 8regulačníelektro6÷35  
.2Pokoj 9regulačníelektro6÷35  
.3Pokoj 10regulačnívodní6÷35X 
.4 nepoužitovodní6÷35  
.5 nepoužitovodní6÷35  
.6bojler Eregulačníelektro6÷93  
.7bojler Vregulačnívodní6÷35X 
.8KOTELkotelelektro6÷35  

Připojení okenního kontaktu OK k desce elektroniky hlavice: