PWM

Řídicí jednotky ETH1mod, ETH1mod2 obsahují na své desce elektroniky svorky AD, KD, jejichž propojením (sepnutím) lze navodit zvláštní programový stav - PWM. Využití této funkce se nijak nedotýká konfigurace.

Příklady využití PWM:

- spínání/odpínání elektrických topidel podle HDO (kontakt relé HDO, který při příchodu signálu "vysoká sazba" aktivuje PWM, jehož naprogramování odepne rychle ale postupně všechna (nebo jen určená) topidla
- otevření radiátorových ventilů elektronickými hlavicemi v situaci, kdy by mohlo dojít k přetopení kotle na tuhá paliva (příložný termostat měřící teplotu výstupní vody z kotle na tuhá paliva sepne při určité vyšší teplotě PWM); vytápěným místnostem jsou automaticky přiřazeny připravené programy s vysokými teplotami a otevřené radiátory vyzáří nechtěnou energii, aby tak zabránily přetopení kotle
- ruční spínání PWM prostřednictvím běžného (nebo páčkového) spínače pro volbu jiných časově teplotních programů ve zvolených místnostech.

Podrobný popis funkce, schéma zapojení i příklad mapy přiřazení jsou uvedeny v aplikačním příkladě č. 4.