Webový server WS1

Webový server WS1 je samostatný díl soupravy ETATHERM, který je připojen sběrnicí RS485 (dvojvodič) k řídicí jednotce ETH1 nebo k síti řídicích jednotek ETH1 (max. 16 ŘJ). Výstupem je ethernetové rozhraní. WS1 tak může být zapojen jako prvek počítačové sítě a jeho prostřednictvím může být regulační souprava ovládána a kontrolována více účastníky - přímo webovým prohlížečem bez nutnosti instalace zvláštního programu. Je-li v místě regulace internetové připojení s pevnou IP adresou, lze pak regulaci ovládat i prostřednictvím internetu.
WS1 lze napájet ze síťového zdroje pro řídicí jednotku.

Údaj pro objednávku: "Webový server WS1.

Technické údaje: viz stránky Webový server WS1 - popis, zapojení, konfigurace.