Prezentace programu Etherm

Uvedené obrázky - náhledy programových oken a záložek - představují příklady zobrazení skutečné funkční regulační soupravy:

Záložka "Data jednotky" poskytuje přehled o celkovém stavu všech adres řídicí jednotky:

Záložka "Data adresy" zobrazuje podrobnosti vybrané adresy (2 obrázky s různým rozlišením časové osy grafu):

Okno pro nastavení parametrů operativní změny (objeví se po stisku tlačítka "Upravit" v okně detailu adresy):

V záložce "Mapa přiřazení" se jednotlivým adresám a dnům přiřazují čísla UPV (uživatelských programů vytápění):

Záložka přehledu UPV:

Okno pro editaci UPV:

Záložka "Operativní změny" poskytuje přehled o operativních změnách na jednotlivých adresách:

Okno "Konfigurace ŘJ" slouží ke konfiguraci parametrů, vložení názvů místností, hesel atd.:

Záložka "Průměrné teploty" je určena zájemcům o poměrové rozdělování nákladů na vytápění:

Záložka "Přehled" umožňuje vytvoření jednoduché "mapy" rozmístění místností, na pozadí si uživatel může vložit i plánek či kresbu:

V záložce "Historie" je možné si zobrazit průběhy skutečných (průměrných hodinových) teplot na vybraných adresách: