Popis Montážní list Konfigurace Moduly WE2, WE3 Návod k obsluze ETH1e Vyzkoušejte si komunikaci

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ETH1e. - montážní pokyny

Řídicí jednotka je z hlediska el. bezpečnosti elektrickým předmětem třídy II typu SELV; od sítě je tedy oddělena dvojitou izolací. Připojením jakéhokoliv el. předmětu k soupravě nesmí dojít k porušení této vlastnosti!!! Např. řídicí jednotka ani sběrnice nesmějí být úmyslně GALVANICKY spojeny ani s ochranným vodičem PEN silové sítě třídy I.

Dojde-li (z důvodu závady na sběrnici, v hlavici nebo v koncovém modulu) k přetížení sběrnice, řídicí jednotka přetíženou větev po dobu trvání závady automaticky odpojí.

DESKA JEDNOTKY ETH1eA

deska elektroniky
DESKA JEDNOTKY ETH1eB

deska elektroniky
DESKA JEDNOTKY ETH1eC

deska elektroniky
DESKA JEDNOTKY ETH1eD

deska elektroniky

Přípojná místa a konfigurační prvky

H1 [sběrnice RS485] - svorky A, B. Slouží k připojení dalších řídicích jednotek, webového serveru WS1, WS2 nebo dalších zařízení.
H2 [KOTEL] - svorky pro sdružení informačních výstupů více řídicích jednotek pro rozhodování o režimu zdroje tepla
      (používat výhradně v zapojení podle aplikace 1c.)
H3 [PWM] - svorky AD, KD pro připojení binárního bezpotenciálového kontaktu, sepnutý kontakt = aktivní PWM.
      Do série s kontaktem může být zapojena i LED (plus LED do svorky AD), svit LED pak signalizuje aktivovaný režim PWM;
H4 - předpětí signálu A na RS485 (je aktivováno zasunutou propojkou)
H5 - zakončovací odpor pro sběrnici RS485 (je aktivován zasunutou propojkou)
H6 - předpětí signálu B na RS485 (je aktivováno zasunutou propojkou)
H53 - patice s piny potřebná při výchozím nastavování serveru (viz "Konfigurace") platí pouze pro jednotky ETH1eC a ETH1eD
H8 - konektor USB platí pouze pro jednotku ETH1eB
H9 - patice s piny; propojení některých pinů zkratovací propojkou "J" aktivuje určité stavy či funkce jednotky:
propojení pinů 7 a 8 zasunutou propojkou aktivuje HW klíč,který je potřebný k některým úkonům servisního nebo konfiguračního charakteru.
nebo propojení pinů 4 a 6 zasunutím propojky umožní komunikaci s řídicí jednotkou na adrese A=255, J=255 za účelem zjištění přidělené adresy dotyčné řídicí jednotky nebo nastavení změny původní adresy.

Po propojení pinů 4 a 6 v kterékoliv jednotce (tedy i v jednotce s neznámou adresou) je možné se k ní přihlásit prostřednictvím adresy A=255, J==255 a v programu pak přečíst její skutečnou adresu nebo ji změnit. Po odstranění propojky pinů 4 a 6 lze s jednotkou komunikovat jen na původní či změněné adrese.


H10 [POWER] - svorky +, - pro připojení napájecího zdroje; používejte výhradně doporučený typ - v opačném případě nelze zaručit správnou činnost řídicí jednotky v různých situacích
H11 [OUT P] - svorky AP, BP pro připojení pravé větve sběrnice ETATHERM (adresy .1 ÷ .8)
H12 [OUT L] - svorky AL, BL, pro připojení levé větve sběrnice ETATHERM (adresy 1 ÷ 8)

Indikace stavů

D2 - indikační zelená SMD LED na desce plošných spojů informující o vnitřní komunikaci (RS485, USB --> UART)
D3 - výstup pro LED indikující požadavek na sepnutý kotel. Montuje se pouze po dohodě.
D12 - indikační oranžová dioda v předním panelu řídicí jednotky signalizuje některé základní provozní stavy:
běžný provoz
běžný provoz + požadavek zapnutí kotle
běžný provoz + PWM
běžný provoz + požadavek zapnutí kotle + PWM
Trvalý svit LED signalizuje závažnější chybu (HW nebo i SW).
Pokud LED bliká jiným způsobem než je výše uvedeno, jde o nespecifikovanou závadu.
D51 - indikační SMD LED; každé 4s signalizuje blikáním stavy webových serverů (platí pro ETH1eC a ETH1eD)
popis stavů viz Moduly WE2, WE3.