Popis Montážní list Konfigurace Modul WE2, WE3 Návod k obsluze ETH1e Vyzkoušejte si komunikaci

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ETH1e - konfigurace

Slouží k volbě vlastností jednotek ETH1e. vhodných pro konkrétní aplikaci a volbě ochrany dat jednotek před nepovolanou manipulací. Provádí se z PC komunikajícího s jednotkou prostřednictvím konfigurační sekce programu Etherm (viz informace k jeho stažení na stránce Programy pro PC).

Konfigurační možnosti řídicí jednotky:

Konfigurační možnosti řídicí jednotky vztahující se k jednotlivým adresám:

Typ adresy

Druh

Rozsah teplot

Volí se určením počátku (°C) a kroku - ten je nastavitelný v rozsahu 1 ÷ 4 K (°C).
Při volbě rozsahu teplot i kroku je však třeba zajistit, aby připojený koncový člen (hlavice nebo konc. modul) měl shodnou konfiguraci a teplota respektovala výše uvedené rozsahy!!!

HESLA v soupravě s řídicí jednotkou ETH1e. (případně i s webovým serverem WS., WE.) konfigurovaná programem Etherm

hesloúčinky v PC-Ethermúčinky ve WS., WE.pozn.
adresy Apcpřístup k adresepřístup k adrese 1
konfiguracevstup do konfigurace ŘJ
přístup ke všem adresám
změna/zrušení sebe sama
přístup ke všem adresám 1
hlavnívstup do konfigurace ŘJ
změna/zrušení sebe sama
nast. času a data
nast. topné sezóny
nast. minim. teplot
 2
uživatele WS., WE.uživatelský přístup k WS.,WE.
administrátora WS., WE.administrátorský přístup k WS., WE.
Poznámky a vysvětlivky:
Apc ... heslo adresy pro PC (používá se v programu Etherm, případně ve webových serverech WS., WE.)
1 ... ochrana proti neoprávněnému přístupu k adresám s konfigurovaným heslem adresy Apc vyžaduje, aby heslo konfigurace nezůstalo prázdné nebo nulové!!!
2 ... při zadávání hesla musí být zasunutý HW klíč (viz "montážní list").