Popis Montážní list Konfigurace Návod k obsluze Programování Aplikační poznámky

Napájecí zdroj pro řídicí jednotky ETH1mod, ETH1mod2

K napájení řídicí jednotky ETH1mod, ETH1mod2 je určen spínaný napájecí zdroj - síťový adaptér MeanWell GS12E12.

Vstupní napětí90 ÷ 264V AC, s frekvencí 47 ÷ 63Hz
Jmenovitý výkon12W
Výstupní napětí12V DC
Výstupní proud0 ÷ 1A
Rozsah pracovních teplot0 ÷ 50°C
Vlhkost20 ÷ 90% - bez kondenzace

Hodláte-li použít jiný než doporučený napájecí zdroj, ověřte si:

- že splňuje požadavky elektrické bezpečnosti stanovených příslušnými zákony a nařízeními v ČR,
- že splňuje ostatní požadavky stanovené zákony a nařízeními ČR (elektromagnetickou kompatibilitu, energetické požadavky - max. příkon bez zátěže, účinnost atd.)
- že ostatní jeho parametry (viz technické údaje) odpovídají doporučenému typu nebo jsou lepší. V opačném případě výrobce nezaručuje řádné chování regulační soupravy v provozu a neručí za škody vzniklé z důvodu použití nevhodného napájecího zdroje.