FIRMWARE PRO WS1

verze 1.2.35 uvolněná dne 15. 07. 2015

• úprava bitových masek pro správné zobrazení narušených dat

verze 1.2.34 uvolněná dne 08. 06. 2015

• upraveno menu řídicích jednotek a způsob jejich rozbalování
• opravena chyba zobrazení "L", "N" v určitých sestaveních

verze 1.2.33 uvolněná dne 23. 9. 2013

• opravena chyba v souboru datatxt.txt

verze 1.2.32 uvolněná dne 14. 9. 2013

• od této verze obsahuje WS1 v hlavním adresáři soubor datatxt.txt (z výroby na adrese 192.168.1.250/datatxt.txt), který obsahuje aktuální informace průběžně načítané z řídicí jednotky (názvy adres, teploty, UPV, operativní změny atd.). Soubor umožňuje použití (zobrazení) těchto dat v jiných programech ( i např. vytvořených uživatelem).

verze 1.2.30 uvolněná dne 9.04.2013

• oprava programové chyby vznikající při opakovaném zobrazování a skrývání grafu v záložce "data adresy"
• řešení kolize dlouhého dotyku s vlastnostmi OS dotykových zařízení (týká se okna nastavení operativní změny)

verze 1.2.29 uvolněná dne 1.11.2012

• oprava programové chyby v kontrole platnosti dat při nastavování operativní změny v určitých dnech

verze 1.2.28 uvolněná dne 08.10.2012

• úprava načítání dat řídící jednotky pro konvertory RS485/Ethernet
• úprava stránky "Konfigurace řídících jednotek"
• oprava chybného zpracování letního programu v záložce "Mapa přiřazení"

verze 1.2.27 uvolněná dne 07.08.2012

• graf teplot se načítá až po stisku tlačítka
• stránka zadávání OZ byla zcela přepracována, nyní je snadno použitelná i pro dotykové displeje

verze 1.2.26 uvolněná dne 30.01.2012

• úprava stránky pro zadávání operativních změn - dosud nefunkční pro tablety a podobná malé mobilní přístroje
Mnohé tablety a podobná zařízení používají webové prohlížeče, které nerozpoznají některé HTML tagy zavedené před lety a respektované všemi moderními prohlížeči v osobních počítačích. Stránka byla upravena tak, že nové tagy nepoužívá a je tedy možné zadávat OZ i v malých mobilních přístrojích.
• úprava stránky "Data adresy" - graf teplot se nyní zobrazuje jen po stisku tlačítka
Zobrazení grafu je problémem pro mnohé mobilní přístroje (tablety).

verze 1.2.25 uvolněná dne 25.03.2011

• úprava formátování některých stránek pro správné zobrazení v některých nových webových prohlížečích
• oprava nesprávného zobrazení historie skutečných teplot v některých situacích

Historie starších verzí programů:

verze 1.2.24 uvolněná dne 08.02.2011

• V okně "Konfigurace řídicích jednotek" lze místo výchozího názvu "etatherm" vložit vlastní titulek stránek (název záložky), který se objevuje v hlavičce panelů či záložek moderních webových prohlížečů
• Ruší se volba komunikace prostřednictvím "virtuálního vzdáleného portu", která byla již dříve nahrazena komunikací s použitím raw portu.

verze 1.2.23 uvolněná dne 20.1.2010

• Opravená chyba související se zobrazením minimálních teplot pro regulaci a topné náklady.

verze 1.2.22 uvolněná dne 1.12.2009

• Opravená chyba související se zobrazením stavů počitadel u řídicích jednotek s plným využitím všech adres.

verze 1.2.21 uvolněná dne 13.10.2009

• Opravená chyba související s volbou raw TCP portu.

verze 1.2.20 uvolněná dne 27.7.2009

• Úprava firmware zabezpečující řádné načítání dat i v situaci pomalejšího přenosu a většího počtu řídicích jednotek.

verze 1.2.19 uvolněná dne 14.7.2009

• Úprava stránky zobrazení dat adresy zpřesňuje zobrazení grafu a teplot z dat historie skutečných teplot. Opravuje také chyby zobrazení nestandardních teplotních rozsahů v nových webových prohlížečích.

verze 1.2.18 uvolněná dne 1.7.2009

• V záložce "Data adresy" se nyní zobrazí kromě programovaných teplot také graf průměrných hodinových teplot za poslední 4 dny. Výchozím zobrazením je týdenní program, graf lze však posouvat vodorovným posuvníkem o 4 dny vlevo (pro případné zobrazení historie v minulém týdnu).

verze 1.2.16 uvolněná dne 12.5.2009

• Do WS1 byla přidána další forma komunikace - prostřednictvím TCP portu (raw portu). Komunikace je funkční s programem Etherm (od verze 1.0.7); nevyžaduje instalaci virtuálního portu.

verze 1.2.15 uvolněná dne 12.3.2009

• Doplněná možnost kopírování UPV do dalších dnů v záložkách "Data adresy" a "Mapa přiřazení".

verze 1.2.14 uvolněná dne 16.1.2009

• Doplněná možnost změny čísla TCP portu webového serveru (výchozí hodnota = 80)
• Doplněn povel "AKTUALIZOVAT" do stránky menu v levém okně.

verze 1.2.12 uvolněná dne 10.12.2008

• Oprava SW chyby.

verze 1.2.11 uvolněná dne 3.12.2008

• V záložkách "mapa přiřazení" a "data adresy" se nyní pro PWM zadává "N" pro deaktivaci PWM.
• Bylo upraveno chování stránky "mapa přiřazení" v některých situacích při používání hesel adres.

verze 1.2.10 uvolněná dne 5.11.2008

• Doplnění funkce automatického periodického načítání dat ze serveru (administrátor povoluje použití funkce, uživatel si ji může aktivovat a nastavit periodu 1÷20 minut).
• Úpravy v mapě přiřazení, srozumitelnější chování tlačítek "Zobraz" a "Edituj". Oprava chyby při volbě UPV v PWM první adresy.

verze 1.2.9 uvolněná dne 17.10.2008

• Úprava interní rutiny default 192.168.2.250.

verze 1.2.8 uvolněná dne 15.10.2008

• Doplnění scriptu zabezpečující volání veřejné IP adresy při opakovaném přihlášení k WS1 zapojenému za routerem.
• Oprava chyby ve stránce mapy přiřazení související s dodatečnou konfigurací hesla adresy.

verze 1.2.6 uvolněná dne 10.09.2008

• Signalizace spřažení adresy s funkcí KOTEL (Spínač 1, Spínač 2) včetně požadavku na funkci výstižnými ikonami.
• Doplnění nové záložky "Historie" s tabulkou historie skutečných teplot jednotlivých adres během posledních čtyř dnů.

verze 1.2.5 uvolněná dne 26.08.2008.

• První verze; bez tabulky historie skutečných teplot.