Objekt: Úřad městského obvodu PLZEŇ 4 - Doubravka

Montážní firma:

logo firmyVOPR spol. s r.o., St. Vodičky 18, 301 46 PLZEŇ, tel: 019/7440700, fax: 019/7456313,

e-mail: vopr@top.cz

 

Popis původního vytápění objektu:

Objekt je napojen na rozvod CZT Plzeňské teplárenské, a.s. s průměrnou roční spotřebou energie 992 GJ v roce 1995 (270,-Kč/GJ). Jedná se o prostory kanceláří úřadu na obvodu budovy osazené původními litinovými žebrovými radiátory z 60. let o celkovém počtu cca 50 těles. Pracovní hodiny úřadu i jednotlivých kanceláří se během týdne mění v pravidelných cyklech, teplo ze zdroje je dodáváno stále stejně dle ekvitermní křivky.

Provedené úpravy topného systému:

Montáž systému trvala 4 dny bez přerušení práce úřadu.

Cena kompletní dodávky včetně DPH: 139 616,-Kč

Dosažené úspory energie:

náklady na topení (vč. DPH) X/95 ÷ IV/96 267 984,-Kč
náklady na topení (vč. DPH) X/96 ÷ IV/97 187 442,-Kč
úspora za 1 topnou sezónu:   80 542,-Kč

Autorizovali:

za ÚMO 4 ved. OVV Ing. Pěchoučková autorizační podpisy
za VOPR spol. s r.o. Milan Procházka