Objekt: Bytový dům Česká č. 678, Prachatice

Montáž: MaKaM s.r.o. (prováděl technik firmy Jiří Trněný)
Servis: Jiří Trněný, Národní 1008, Prachatice - od r. 1997

Regulační souprava ETA 0497 byla namontována v 11÷12/1996. Objekt je napojen na externí dodávku tepla, fakturační měření spotřeby je na patě budovy. Objekt byl zateplen v průběhu roku 1998.

Úspory dosažené ve spotřebě energie v jednotlivých letech ve srovnání s rokem 1996 (před montáží regul. souprav):

rok úspora v GJ cena v Kč/GJ úspora v Kč
1997 443,000 206,00 91 258,00
1998 595,560 363,38 216 414,59
1999 607,720 380,00 230 933,60
2000 676,774 380,00 257 174,12
2001 417,430 395,37 165 039,29
2002 559,689 411,00 230 032,17

Vedlejší dům č. 679 je objekt zcela shodných rozměrů, rovněž zateplený a vytápěný stejným způsobem, ale pro regulaci jsou použity ruční termostatické ventily (RTV). Následující tabulka uvádí rozdíly ve spotřebě obou domů v uplynulých letech:

rok dům č. 678
regulace ETA
spotřeba v GJ
dům č. 679
regulace RTV
spotřeba v GJ
rozdíl ve spotřebě mezi
domy (679 - 678) v GJ
1996 1444,000    
1997 1001,000 1243,340 242,340
1998 848,440 1083,740 235,300
1999 836,280 1118,310 282,030
2000 767,226 1078,980 311,754
2001 * 1026,57 1390,306 363,736
2002 884,311 1203,900 319,589

* ... údaj je přibližný (částečný odhad z důvodu poruchy patního měřiče)

Vyhodnocení zpracoval:
Jiří Trněný, Prachatice,
s obsahem vyhodnocení souhlasí p. Josef Vondres, domovní důvěrník domu č. 678, Prachatice.
Podpisy (Jiří Trněný, Josef Vondres)