Aktuality Výstavy, akce

AKTUALITY ETATHERM

08-19 Nová rodina řídicích jednotek ETATHERM ETH1e.

Vrcholí letní sezóna a ETATHERM přichází s novou řadou řídicích jednotek. Tvoří ji 4 modely lišící se především svými komunikačními možnostmi. Všechny disponují komunikační sběrnicí RS485, další mají nadstavby: USB, WiFi nebo kombinaci WiFi/Ethernet. Ty dvě poslední jmenovanéjednotky mají vestavěný webový server s bezdrátovou nadřízenou komunikací nebo komunikací po Ethernetu.

Webový server je vybaven responzivními webovými stránkami (které se přizpůsobují velikosti obrazovky) a může tedy komunikovat s PC, tablety i chytrými telefony. Souběžně lze komunikovat i prostřednictvím vestavěné funkce KONVERTOR i s klasickým programem Etherm pro komplexní konfiguraci, nastavení režimů i programů a detailním monitoringem. Obě zmíněné komunikační trasy lze samozřejmě přenášet po internetové síti a vytvořit si dálkovou správu objektů


02-18 Inovace řídicích jednotek

Uvádíme na trh nový typ řídicí jednotky - ETH1i. Jejich programové možnosti jsou velmi podobné s ETH1mod; neobsahuje však ani ovládací klávesy, ani displeje, ani vstup RS232. Je vybaven vstupem RS485 a může být doplněn vestavným modulem vybaveným zásuvkou USB. Má malé rozměry, svorky pro dvojvodič sloužící k sumarizaci požadavků na zapnutí/vypnutí kotle z více řídicích jednotek atd. Připravujeme ještě další příslušenství k těmto jednotkám.


08-17 Víceúčelové použití desky elektroniky hlavice

Hlavice HS1, HS2 s verzí FW 052 (a vyšší) mohou spínat i povolený počet desek paměťových relé připojených ke kontaktům 1, 2. Deska elektroniky tak může nejen ovládat převodovku v el. hlavici, ale i plnit funkci koncového modulu, případně zastávat obě zmíněné činnosti.
Přestože hlavice může kromě regulace ventilu spínat i relé, konfiguruje se jako HLAVICE HS !


05-16 Indikace požadavku na zapnutí kotle

V kapitole příkladů aplikací přibyl článek popisující nový princip ovládání zdroje tepla v soustavách s více řídicími jednotkami. Aplikace však nabízí zajímavou nadstavbu i pro uživatele souprav s jedinou řídicí jednotkou. Nová deska OK3A obsahuje LED, která může signalizovat, že některé z adres této jednotky hlásí teplotu skutečnou nižší než teplotu požadovanou a kotel je zapnut. Neznamená to, že musí "hořet plamen" (hořák může být na chvíli vypnutý, protože výstupní voda dosáhla mezní hodnoty kotlového termostatu), ale že souprava požaduje dodávku tepla pro dosažení programovaných teplot. Někteří uživatelé nás o takovou službu již dříve žádali. Nyní je tedy k dispozici - viz popis.


04-16 Tisk tabulky do řídicí jednotky z vlastní aplikace

Na stránce Ke stažení/Různé najdete odkaz na stránku vytvořenou pro tisk tabulky se jmény jednotlivých adres. Tato jména není třeba vypisovat, aplikace si je načte sama přímo z instalace programu Etherm a optimalizuje velikost použitého písma.


04-16 Záznam konfigurace

Na stránce Ke stažení/Různé najdete odkaz na formulář pro vytvoření záznamu konfigurace přímo ze souboru programu Etherm. Můžete ho doplnit dalšími údaji a vytisknout. Hodí se při změnách, úpravách, doplňování dalších komponentů nebo v případě oprav po havárii - např. zásahem blesku.


02-14 Anketa

Do 28. 2. 2014 můžete hlasovat pro náš výrobek v anketě PRODUKT ROKU.


04-13 Novinky

ETATHERM s.r.o. slaví v letošním roce 20 let své činnosti. V době konání stavebních veletrhů v Brně (23. ÷ 27. 4. 2013) obdrží proto všichni návštěvníci, kteří si v našem stánku na tomto veletrhu objednají naše výrobky, zcela mimořádnou slevu ve výši 20%.

Po dvou letech jsme z naší nabídky vyřadili bezdrátovou regulaci Danfoss Link. Návštěvníci našich webových stránek projevili o tento typ regulace pouze nepatrný zájem. Ve zmíněném období jsme pouze zodpověděli několik dotazů a neprodali ani jednu regulační soupravu.


03-13 Program pro Windows Phone

Ing Petr Šikola vytvořil program pro ovládání regulace ETATHERM mobilním telefonem s OS Windows Phone. Využívá ke své činnosti webového serveru WS1. Odkaz pro stažení programu najdete na stránce FW pro WS1.

10-11 Hlavice HS3 a koncový modul KS3

Sortiment prvků soupravy ETATHERM jsme rozšířili o hlavici HS3 a koncový modul KS3, které mají pevně daný teplotní rozsah 6÷93°C (nastavování po 3°C), ale volitelnou teplotní hysterezi 0 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21°C. Jsou určeny především k regulaci ohřevu TUV.


06-11Facebook

Dne 1. 6. 1993 zahájila činnost společnost ETATHRM s.r.o. K jejím osmnáctým "narozeninám" jsme vytvořili její facebookový profil. Odkaz naleznete také na naší titulní stránce ve sloupci hlavního menu. Na Facebook můžete psát svá hodnocení, dotazy, diskusní příspěvky atd. A můžete také kliknout na "To se mi líbí".


05-11 Bezdrátová regulace Danfoss

Pro zájemce o individuální regulaci vytápění místností, kteří "za žádnou cenu nejsou schopni či ochotni instalovat dvouvodičovou sběrnici" jsme vybrali bezdrátovou regulaci Danfoss Link. Představujeme ji na našich webových stránkách a stává se součástí naší nabídky.


02-11 Nové firmware hlavic HS

Hlavice s novým FW umožňují, aby na stejné adrese mohl být současně s hlavicí provozován i koncový modul (KS, KD) s deskou paměťového relé.


08-10 Významný doplněk webových stránek

Naše webové stránky byly doplněny o nový "webový rozcestník", který najdete v menu "Výrobky" pod položkou "Použití prvků". Úvodní náčrtek shrnuje nejčastější aplikace prvků regulační soupravy, kliknutím na příslušnou aplikaci se otevře příslušné okno s detaily a odkazy. Vyzkoušejte!


06-10 Akce: "PRÁZDNINY"

Elektronické hlavice HS se brzy po svém uvedení na trh (v roce 2007) dočkaly vysokého uznání jak od uživatelů, tak od montážních firem. Vyhlášenou časově omezenou akcí "PRÁZDNINY" bychom chtěli vyjít vstříc těm uživatelům našich generačně starších výrobků, kteří by si je rádi vyměnili za nové. Seznamte se, prosím, s podmínkami akce!


04-10 Napájecí zdroj

Podle nařízení komise (ES) č. 278/2009 již nesmí být po datu 26. 4. 2010 uváděny na trh napájecí zdroje, které nesplňují stanovené limity příkonu naprázdno a průměrné účinnosti. To se týká i napájecích zdrojů, které jsme v uplynulých sedmnácti letech prodávali jako součást řídicích jednotek všech typů.
Zdroje, které uvedenou směrnici plní, jsou elektronické - spínané. Jsou také menší a lehčí. Jsou však bohužel dražší a nemívají zdaleka tak dlouhou životnost jako zdroje klasické; běžně uváděná životnost je 50 000 hodin (necelých 6 let trvalého chodu).
Po datu 26. 4. 2010 budou v naší nabídce řídicí jednotky bez napájecího zdroje a napájecí zdroj bude uveden jako samostatný díl. Zajistili jsme zdroj MeanWell GS12E12, který uvádí velmi dobrou životnost. Není vyloučeno, že se nabídka zdrojů v budoucnu i rozšíří.
Původní klasické zdroje budou ještě po určitou dobu prodávány jako náhradní díl pro všechny typy řídicích jednotek uvedených na trh do 26. 4. 2010. Tato položka se nachází v ceníku náhradních dílů.

01-10 Připojení regulace k PC, který nemá sériový port (COM)

Nově vyráběné osobní počítače jsou čím dál méně vybavovány sériovým portem COM. Uživatelé regulačních souprav ETATHERM tedy při výměně svého PC musí řešit odlišný způsob připojení. Vlastníci řídicích jednotek ETH1mod, ETH1mod2 to mají jednodušší, mohou volit mezi konvertorem 232/USB a webovým serverem WS1 (s novými funkcemi a možnostmi přinášejícími vyšší užitnou hodnotu). Konvertor 232/USB však nelze jednoduše připojit k starším řídicím jednotkám ETH1emc. I pro ně však existují použitelná řešení.


08-09 Program Etherm je doplněn o ROZPOČET

Etherm byl vybaven podprogramem ROZPOČET, který slouží k rozdělování topných nákladů mezi jednotlivé uživatele.


07-09 Inovace FW pro WS1

Záložka "Data adresy" zobrazí s novým FW WS1 také graf historie průměrných hodinových teplot za poslední 4 dny.


05-09 Důležité inovace SW (Etherm) a FW (WS1)

Novinkou pro uživatele webového serveru WS1 je zavedení nové formy komunikace prostřednictvím TCP portu (raw portu). V PC již není nutné instalovat virtuální port; při konfiguraci správy portů v programu Etherm (od verze 1.0.7) postačí pouze zvolit "TCP port" a nastavit komunikační parametry.


02-09 Změna webových stránek

Uspořádání těchto webových stránek bylo změněno s cílem zvýšení přehlednosti. Současně byla do archivu s názvem "Historické výrobky" přesunuta dokumentace výrobků, jejichž výroba již byla ukončena. Týká se to i starších programů pro ovládání regulačních souprav (KomWin). Věříme, že se Vám nové uspořádání bude líbit, při jeho tvorbě jsme vycházeli i z Vašich připomínek a poznatků.


AQUA-THERM 2008

Z důvodu zničení části Průmyslového paláce pražského Výstaviště a přesunu výstavy do PVA Letňany jsme se rozhodli naši letošní účast na veletrhu zrušit.

09-08 Nové ventily Giacomini


08-08 Novinky a inovace


04-08 Aktuální informace


03-08 Nová verze programu Etherm

Dne 17. 3. 2008 byla uvolněna rozsáhlá inovace programu Etherm - verze 1.0.3. O změnách a doplňcích si můžete přečíst na stránce historie programu.


01-08 Paměťová relé - změna

Dne 29. 1. 2008 byly konečně dodány relé pro desky DRP2. Výroba desek DRP2 byla okamžitě zahájena. Všechny dosud neuspokojené objednávky budou nyní vyřízeny.


01-08 Paměťová relé

Závěr minulého roku byl negativně poznamenán nedostupností desek paměťových relé. Tento žalostný stav způsobil náš německý dodavatel (firma GRUNER AG), který nedodržel jím potvrzený termín dodávky. Na řadu dalších urgencí neodpověděl a posléze oznámil, že díly pro objednaná relé nebyly zhotoveny správně a musí být vyrobeny znovu. Od té doby nereaguje na jakékoliv urgence(!)

Řešení jsme nalezli v sortimentu firmy Schrack. Máme k dispozici paměťová relé a pro ně patice k montáži na DIN lištu.

Relé Schrack má poněkud nižší citlivost než relé Gruner a proto je možné k jedné adrese připojit max. 2ks těchto relé. Proudová zatížitelnost výstupního kontaktu je 16A. Podrobnější údaje budou zveřejněny v katalogovém listu.

Uvedené relé použijeme i pro konstrukci obvyklé desky relé na DPS se svorkovnicemi pro montáž do instalační krabice, ale příprava tohoto nového výrobku si vyžádá určitý čas (nová DPS, zkoušky na zkušebně, protokol).


11-07 Změny v sortimentu

Byla ukončena výroba hlavic HK. Tyto hlavice jsou nahrazeny novou generační řadou hlavic s označením HS. Náhradní díly k hlavicím HK (HQS, HZS) jsou i nadále k dispozici. Rovněž byla ukončena výroba koncových modulů řady KK, které jsou nahrazeny moduly KS (ve stejné ceně). Nově se zavádí moduly KD - dual senzor pro připojení dvou čidel (vhodné např. pro elektrické podlahové vytápění).


10-07 Nový program ETHERM

Byla uvolněna první verze zcela nového programu ETHERM ke konfiguraci a komunikaci s řídicími jednotkami ETH1. Program a odkaz na bližší informace k němu najdete na stránce Ke stažení/Programy pro PC. Mimo jiné program ukládá do řídicích jednotek názvy adres i okruhů a důsledně ctí přístup chráněný hesly jednotlivých uživatelů.

...

Od 1. 1. 2007 jsme do naší nabídky zahrnuli konvertor 232/USB, prostřednictvím kterého je možné k řídicím jednotkám ETH1mod připojit PC, který nemá sériové rozhraní COM, ale je vybaven pouze portem USB.

...

10-06 Nový HW řídicích jednotek ETH1mod

V současné době zahajujeme prodej řídicích jednotek ETH1mod s novým procesorem, který má rozšířenou kapacitu paměti. Způsob ovládání i funkce zůstávají beze změny, jednotka však umožní budoucí upgrade nových SW verzí s rozšířenými funkcemi.
Charakteristickým znakem těchto jednotek je zeleně svítící displej.
Cena řídicí jednotky zůstává beze změny.

...

03-06 Nový SEF (SE1), programy, atd.

Důležitá informace zákazníkům

V poslední dodávce motorků pro převodovky elektronických hlavic se u většího počtu z nich projevila skrytá vada, která po určité době provozu způsobí zkrat komutátoru(nepřiměřeně nízkou impedanci na svorkách v hodnotách 1÷10 Ohmů). Protože tuto vadu nelze odhalit při přejímce, proniklo nikoliv nevýznamné množství těchto vadných motorků až k uživatelům.
Pokud jste tedy vlastníky regulačních souprav pořízených koncem roku 2005 (vyjímečně i dříve) a některé z Vašich elektronických hlavic přestanou řádně fungovat, zašlete nám tyto hlavice (nebo jen převodovky - bez desky elektroniky) k posouzení. Vadné motorky bezplatně vyměníme a vrátíme zpět. Všem postiženým zákazníkům automaticky prodlužujeme záruku na dalších 24 měsíců a omlouváme se jim za vzniklé potíže.