APLIKAČNÍ PŘÍKLADY

Popis zajímavých aplikačních zapojení souprav ETATHERM

 1. a) Vypínání kotle při dosažení programovaných teplot ve všech (nebo vybraných) místnostech
  b) Ovládání kotle v soupravě s více řídicími jednotkami
  c) Ovládání kotle v soupravě s více řídicími jednotkami typu ETH1i
 2. Regulace bojleru (výměníku) s teplovodním ohřevem
 3. Regulace elektrického bojleru
 4. Externí vstup PWM - spínač manuální změny programu na vybraných adresách
 5. Ovládání dvou otopných soustav (kotlů) z jediné řídicí jednotky (funkce KOTEL a SPÍNAČ 2)
 6. Regulace vytápění bazénu s přednostním vytápěním bytu (použití funkce SPÍNAČ 2)
 7. Regulace min/max teploty náběhové vody kotle včetně jeho vypnutí při dosažení programovaných teplot v místnostech
  (použití funkce SPÍNAČ 1)
 8. a) Okenní kontakt přímé ovládání hlavice či koncového modulu
  b) Jeden i více okenních kontaktů pro 1÷3 hlavice HS
  c) Jeden nebo více okenních kontaktů pro řízení jedné nebo více hlavic HSok
 9. Programování nejnižší a nejvyšší teploty pro ohřev nádrže (s použitím vstupu PWM)
 10. Ovládání dvou podlahových rozdělovačů (čerpadel) a kotle (s čerpadlem) - funkce KOTEL a SPÍNAČ 2