Desky paměťových relé Desky relé DRP2 Relé DRP2-DIN Desky relé DRP3 Relé DRP3-DIN Desky relé DRP4

DESKY PAMĚŤOVÝCH RELÉ

Desky paměťových relé jsou ovládány z výstupů koncových modulů a slouží ke spínání / odpínání elektrických spotřebičů, především topidel (konvektorů, sálavých panelů, podlahového vytápění, ventilátorů akumulačních kamen, kotlů, atd.). Relé jsou přepínána pulzně malým napětím (cca 6V); při přepólování přívodů řídicího napětí se změní funkce spínání na odpínání a naopak (spíná při polaritě: 1 - ; 2 +).

Deskami relé DRP2 a DRP3 lze náhradit dříve vyráběné desky DRP0, DRP1 při dodržení připojovacích pravidel (max. dovolený počet relé na jedné adrese).

Maximální spínaný proud relé typů DRP2 a DRP3 je 16A. Počet relé připojitelných k jednomu koncovému modulu (případně adrese) je specifikován v aplikačním listu koncového modulu. Pokud uvedné kombinace nepostačují, je možné počet ovládaných míst rozšířit pomocí vlečných relé nebo stykačů spínaných paměťovými relé.

Desky paměťových relé jsou konstruovány pro spínání odporové zátěže. V případě spínání spotřebiče s částečně induktivním charakterem (oběhové čerpadlo, vlečné relé, stykač, ...) přemostěte kontakty U1, U2 varistorem, který může být dodán jako příslušenství.

Schéma zapojení desky relé DRP v síti TN-S a způsob připojení koncového modulu:

Příklad instalačního připojení elektrického topného tělesa k síti s vypínáním deskou relé DRP:

schéma zapojení